Par AS "Latvenergo" valdi


2020.gada 18.maija AS "Latvenergo" padomes sēdē ir nolemts uz piecu gada termiņu pagarināt darba attiecības ar AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāju Āri Žīguru un valdes locekļiem – Guntaru Baļčūnu un Uldi Barisu, kuriem visiem pilnvaru termiņš ir līdz 2020.gada 15.novembrim. Jaunais pilnvaru termiņš sāksies 2020.gada 16.novembrī un arī uz jauno termiņu par AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāju apstiprināts Āris Žīgurs. Pilnvaras līdz 2023.gada 24.septembrim turpinās arī valdes loceklim Kasparam Cikmačam.

Lēmums AS "Latvenergo" padomē pieņemts, izvērtējot Latvenergo koncerna iepriekšējā perioda darba rezultātus un atzinīgi novērtējot  sniegumu koncerna stratēģijas īstenošanā, kā arī uzsverot, ka aktuālās ekonomiskās situācijas apstākļos ir ļoti svarīgi savlaicīgi nodrošināt Latvenergo koncerna līdzsvarotu attīstību pieredzējušu profesionāļu vadībā.

2019.gadā Latvenergo divpadsmito reizi saņēma Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 un atzīts par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā, savukārt Latvijas uzņēmumu TOP 500 AS "Latvenergo" atzīta par lielāko EBITDA pelnītāju, lielāko valsts kapitāla uzņēmumu un lielāko enerģētikas nozares uzņēmumu.

2019.gadā veiktais korporatīvās reputācijas pētījums apliecina Latvenergo reputācijas izaugsmi iesaistīto pušu vērtējumā, izceļot tādas Latvenergo īpašības kā pakalpojumu kvalitāte, klientu serviss, stabilitāte, uzticamība, orientācija uz ilgtermiņa darbību, uzņēmuma attīstību. Latvenergo koncerna veiksmīgā darbība ir nodrošinājusi labus finanšu rezultātus un dividenžu izmaksu. Koncernam ir arī spēcīga kapitāla struktūra, kas ierobežo finanšu riskus un turpmākajos gados ļauj piesaistīt finansējumu attīstības projektiem.

Vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas relīzē.