Par AS "Latvijas elektriskie tīkli" nodalīšanu


Vakar, 9.jūnijā, Uzņēmumu reģistrā tika reģistrētas izmaiņas par AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu par 222 678 000 EUR, kā rezultātā jaunais AS "Latvenergo" pamatkapitāls ir 612 205 449 EUR (AS "Latvenergo" pašu kapitāls 2020.gada 31.martā bija 2 034 milj. EUR). Šodien, 10.jūnijā, AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas tika nodotas Ekonomikas ministrijai.

Tādējādi līdzšinējā AS "Latvenergo" meitassabiedrība AS "Latvijas elektriskie tīkli" ir nodalīta no Latvenergo koncerna un AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā esošie Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi (330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti) ir nodoti valstij, tālāk plānojot tos ieguldīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" nodalīšana nav radījusi ietekmi uz AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Ņemot vērā plānoto nodalīšanu, Moody's tika veikusi ietekmes izvērtējumu un 2019. gada 15. oktobrī pārapstiprināja kredītreitingu esošajā līmenī, uzsverot Latvenergo koncerna konkurētspējīgo pozīciju Baltijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.

Kā jau iepriekš ziņots, Eiropas valstīs izplatītākais pārvades tīklu sistēmas pārvaldības modelis ir tāds, kurā tīklu aktīvi atrodas pārvades sistēmas operatora īpašumā. Tādēļ Ministru kabinets 2019. gada 8. oktobrī atbalstīja pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu līdz 2020. gada 1. jūlijam.