Par padomes lēmumiem


AS “Latvenergo” padome vakar nolēma sākt pārbaudi par LTV raidījumā “De facto” atspoguļoto informāciju saistībā ar koncerna amatpersonām un notikumiem 2015.gadā, lai pārbaudītu, vai Latvenergo pēdējos gados nav bijusi labvēlīga attieksme pret atsevišķiem uzņēmējiem. Latvenergo padomei pakļautā iekšējā audita un ārējo speciālistu uzdevums būs pārbaudīt informāciju par iepriekšējos gados koncernā veiktajiem iepirkumiem un citiem darījumiem. Lai nodrošinātu pārbaudes procesa neitralitāti, Ā.Žīgurs dosies ikgadējā atvaļinājumā līdz 30.oktobrim. Šajā laikā AS “Latvenergo” izpilddirektora pienākumus pildīs komercdirektors U.Bariss.

TV raidījums vēstīja par 2018.gadā sākto un šī gada augustā pabeigto izmeklēšanu, kurā sākotnēji procesā esošā informācija norādīja uz vairāku personu iespējamu prettiesisku rīcību, tostarp tika izmeklēta AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja Ā.Žīgura un bijušā valdes locekļa M.Kuņicka dalība un paustais neformālās sarunās 2015.gadā. No KNAB lēmuma ir zināms, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs. Saistībā ar šiem notikumiem Latvenergo operatīvā darbība nekādā veidā netiek ietekmēta.