Paziņojums par AS “Latvenergo” obligacionāru sapulču rezultātiem


AS “Latvenergo” ar šo informē, ka 2017.gada 16.novembrī AS “Latvenergo” telpās Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, vienlaicīgi norisinājās obligacionāru sapulces:

(1)  70 000 000 EUR obligāciju ar dzēšanas termiņu 2017.gadā (ISIN kods: LV0000801090) un 35 000 000 EUR obligāciju ar dzēšanas termiņu 2020.gadā (ISIN kods: LV0000801165), kas emitētas AS “Latvenergo” 85 000 000 LVL (vai tās ekvivalents EUR valūtā) obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, turētājiem (turpmāk – “Pirmās Programmas Obligacionāru Sapulce”); un

(2)  100 000 000 EUR obligāciju ar dzēšanas termiņu 2022.gadā (ISIN kods: LV0000801777), kas emitētas AS “Latvenergo” Otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 000 000 EUR apmērā ietvaros, turētājiem (turpmāk – “Otrās Programmas Obligacionāru Sapulce”).

Pirmās Programmas Obligacionāru Sapulcē obligacionāri, kuriem pieder AS “Latvenergo” emitētas obligācijas ar ISIN kodiem LV0000801090 un LV0000801165, pieņēma lēmumu piekrist 2012.gada 23.novembra AS “Latvenergo” 85 000 000 LVL (vai tās ekvivalents EUR valūtā) obligāciju piedāvājuma  programmas pamatprospektā ietverto obligāciju vispārīgo noteikumu grozījumiem un apstiprināt obligāciju vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā. Par grozījumiem nobalsoja obligacionāri, kuru turējumā atrodas obligācijas 75 324 000  EUR nominālvērtībā. Pret grozījumiem nebalsoja neviens no obligacionāriem.

Pirmās Programmas Obligacionāru Sapulces protokola izraksts, obligacionāru akceptētie grozījumi obligāciju vispārīgajos noteikumos un obligāciju vispārīgie noteikumi jaunā redakcijā ir pievienoti šī paziņojuma pielikumā. Ar Pirmās Programmas Obligacionāru Sapulces protokola pilno tekstu obligacionāri var iepazīties AS “Latvenergo” telpās Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, darba dienās AS “Latvenergo” darba laikā pēc pieprasījuma.

Arī Otrās Programmas Obligacionāru Sapulcē obligacionāri, kuriem pieder AS “Latvenergo” emitētas obligācijas ar ISIN kodu LV0000801777, pieņēma lēmumu piekrist 2015.gada 25.maija AS “Latvenergo” Otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 000 000 EUR apmērā pamatprospektā ietverto obligāciju vispārīgo noteikumu grozījumiem un apstiprināt obligāciju vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā. Par grozījumiem nobalsoja obligacionāri, kuru turējumā atrodas obligācijas 73 273 000 EUR nominālvērtībā. Pret grozījumiem nebalsoja neviens no obligacionāriem.

Otrās Programmas Obligacionāru Sapulces protokola izraksts, obligacionāru akceptētie grozījumi obligāciju vispārīgajos noteikumos un obligāciju vispārīgie noteikumi jaunā redakcijā ir pievienoti šī paziņojuma pielikumā. Ar Otrās Programmas Obligacionāru Sapulces protokola pilno tekstu obligacionāri var iepazīties AS “Latvenergo” telpās Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, darba dienās AS “Latvenergo” darba laikā pēc pieprasījuma.

Grozījumi abos pamatprospektos ietvertajos obligāciju vispārīgajos noteikumos stāsies spēkā pēc tam, kad tie tiks apstiprināti AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē, kas tiks sasaukta līdz 2017.gada novembra beigām.

1.pielikums: 1.programma (grozījumi)

2.pielikums: 1.programma (VN jaunā redakcija)

3.pielikums: 2.programma (grozījumi)

4.pielikums: 2.programma (VN jaunā redakcija)

5.pielikums: 1.programma (protokols)

6.pielikums: 2.programma (protokols)