Paziņojums par obligacionāru sapulci AS "Latvenergo" obligāciju (ISIN kods: LV0000801777) turētājiem


AS "Latvenergo" ar šo paziņo 100 000 000 EUR obligāciju ar dzēšanas termiņu 2022. gadā (ISIN kods: LV0000801777), kas emitētas AS "Latvenergo" Otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 000 000 EUR apmērā ietvaros, turētājiem par obligacionāru sapulces sasaukšanu.

Obligacionāru sapulce tiks noturēta 2019. gada 12. decembrī plkst. 11:30 (pēc Rīgas laika) AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu ielā 33, Rīgā. Reģistrācija sapulcei notiks no plkst. 10:30 līdz 11:10 (pēc Rīgas laika).

Obligacionāru sapulces mērķis ir izvērtēt piekrišanas sniegšanu AS "Latvenergo" AS "Latvijas elektriskie tīkli" akciju atsavināšanai un, uzskatot piekrišanu par pieņemamu, pieņemt lēmumu, saskaņā ar kuru obligacionāri sniedz AS "Latvenergo" piekrišanu AS "Latvijas elektriskie tīkli" akciju atsavināšanai.

Paziņojums par obligacionāru sapulci (kopā ar pielikumiem), kas satur informāciju par sapulces darba kārtību, piekrišanas projektu un citu saistītu informāciju, ir pievienots pielikumā.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239

Inese Vilciņa
Finansēšanas un investoru attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 67 728 767

E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv