AS "Sadales tīkls" valdes locekļa amatā apstiprināts Vīgants Radziņš


2023.gada 20.aprīlī AS "Sadales tīkls" padome apstiprinājusi AS "Sadales tīkls" valdes locekļa amatā Vīgantu Radziņu. Viņa atbildības jomas būs uzņēmuma tehnoloģiskā attīstība un inovācijas, kā arī uzņēmuma un nozares speciālistu profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošana. V. Radziņš pienākumus sāks pildīt 2023.gada 2.maijā. 

Radziņš ir ieguvis telekomunikāciju un datoru tīklu inženiera grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolā. Viņa profesionālā darbība iepriekš ir bijusi saistīta ar SIA "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) kā Biznesa vadības dienesta direktoram, kura atbildībā bijusi privātpersonu un uzņēmumu segmentu telekomunikāciju pakalpojumu, piedāvājumu un risinājumu vadība. V. Radziņš aktīvi iesaistījies inovāciju kultūras attīstīšanā uzņēmumā, jaunu biznesa ideju prototipēšanā un ieviešanā. Kopš 2006. gada V. Radziņš bijis arī padomes loceklis SIA "LMT Retail & Logistics".

Iepriekšējais valdes loceklis un attīstības direktors Jānis Kirkovalds atstāja amatu 2023.gada 3.aprīlī, pieņemot lēmumu izvēlēties jaunus profesionālos izaicinājumus.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir energoapgādes uzņēmums, kas nodrošina vienotas sadales sistēmas darbību, sadales elektrotīkla ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, elektroenerģijas galalietotāju apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, kā arī sadales sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības un nediskriminējošus sadales sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. "Sadales tīkla" vienīgais akcionārs ir AS "Latvenergo".