Sasaukta kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce


AS "Latvenergo" informē, ka 2020.gada 8.maijā plkst.12.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas. Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

2. Par AS "Latvenergo" 2019.gada peļņas izlietošanu.

3. Par AS "Latvenergo" 2020.gada pārskatu revidentu.

4. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā.