Sasaukta AS "Latvenergo" akcionāru sapulce


AS "Latvenergo" informē, ka 2020.gada 10.jūnijā plkst.16.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce. Sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par AS "Latvenergo" padomi.