Sasaukta AS "Latvenergo" akcionāru sapulce


AS "Latvenergo" informē, ka 2020.gada 9.septembrī plkst. 15.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce. Sapulces darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus un par Latvenergo koncerna amatpersonu atbildības apdrošināšanu.