Sasaukta AS "Latvenergo" akcionāru sapulce


AS "Latvenergo" informē, ka 2021. gada 30. augustā plkst. 11.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas. Sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par Latvenergo koncerna amatpersonu atbildības apdrošināšanu un citi ar kapitālsabiedrības darbību un attīstību saistīti jautājumi.