Sasaukta AS "Latvenergo" akcionāru sapulce


AS "Latvenergo" informē, ka 2020. gada 9. jūlijā plkst. 15.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce. Sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.