Sasaukta AS "Latvenergo" akcionāru sapulce


AS "Latvenergo" informē, ka 2020.gada 19.novembrī plkst. 12.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas. Sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par izmaiņām AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas sastāvā, ņemot vērā Revīzijas komitejas locekles M.Salgrāves iesniegumu.