SIA “Latvijas vēja parki” izvēlēta jauna valdes locekle


SIA "Latvijas vēja parki" dalībnieku sapulce jaunās valdes locekles amatā apstiprinājusi Baibu Zaueri, kuras pilnvaru termiņš sāksies š.g. 7.augustā. Savukārt līdz 6.augustam darbu turpina valdes locekle Zane Norenberga. Valdes priekšsēdētāja Ilvija Boreiko turpina darbu valdē līdz turpmākajiem nominācijas komisijas un dalībnieku sapulces lēmumiem. 

Baltijas un Latvijas valsts neatkarība no ārējiem energoresursiem ir viens no svarīgākajiem nacionālās drošības un suverenitātes balstiem. SIA "Latvijas vēja parki" ir jāveicina nacionālo klimata mērķu sasniegšana un jāstiprina enerģētiskā drošība. Kopuzņēmuma uzdevums ir projektēt, izbūvēt un ekspluatēt vēja parkus Latvijas valsts mežu teritorijās, veicinot elektroenerģijas ražošanas elastību un valsts enerģētisko neatkarību. Projekti tiks īstenoti atbilstoši tirgus principiem, bez jebkādiem finansiāliem valsts atbalsta mehānismiem.

Konkurss uz SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem noritēja trīs kārtās. Pretendentu atlasi un novērtēšanas procesu īstenoja nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases uzņēmumu SIA "Pedersen & Partners". Uz valdes locekļa amatu sākotnēji saņemti 42 pieteikumi. Lēmuma pieņemšanai dalībnieku sapulcē nominācijas komisija divus pretendentus, kuri bija saņēmuši augstāko vērtējumu, izvirzīja valdes locekļa amatam. Nominācijas komisija darbu nav beigusi, valdes priekšsēdētāja amata kandidātu vērtēšana turpinās.

Ņemot vērā kopuzņēmuma uzstādītos uzdevumus, kā arī amata kandidātiem izvirzītās prasības, SIA "Latvijas vēja parki" valdes locekles amatam izraudzīta Baiba Zauere.

No 2017.gada Baiba Zauere bija "Rail Baltica" Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail" AS juriste, kopš 2020.gada kā galvenā juriste, kuras atbildībā bija kopuzņēmuma juridiskā departamenta attīstība, kopuzņēmuma veikto darījumu tiesiskuma nodrošināšana, pārrobežu publiskā iepirkuma līgumprojektu izstrāde un ieviešanas nodrošināšana u.c. Iepriekš Baiba Zauere praktizējusi kā zvērināta advokāte ZAB "Deloitte Legal", ZAB "Sorainen" un ZAB "Glimstedt un Partneri".

AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki" vēja parku attīstībai dibināts 2022.gada 22.jūlijā, lai veicinātu Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību un klimatneitralitāti.

SIA "Latvijas vēja parki" ir nacionālā kapitālsabiedrība, kas ar atbildību izturas pret nacionālajiem resursiem, vides aizsardzības prasībām un vietējiem iedzīvotājiem, attīstot tādus vēja enerģētikas projektus, kas stiprina valsts konkurētspēju, palielinās zaļās elektroenerģijas ražošanas apjomus un nepieprasīs valsts subsīdijas. Nopelnītais bez starpniekiem paliks valsts un vietējo iedzīvotāju rīcībā. Sabiedrības un tās vadības galvenais izaicinājums ir uzstādīt un ekspluatēt vēja ģeneratoru jaudas aptuveni 800 MW apmērā valstij piederošās meža zemēs.

Uzņēmuma darbības principi nosaka vēja parku attīstību ar atbildību pret vidi un Latvijas sabiedrību, strādājot Latvijas iedzīvotāju interesēs.