AS "Latvenergo" sociālās jomas atbalstam piešķir 75 000 eiro


AS "Latvenergo" jau otro gadu sniedz atbalstu sociālajā jomā sadarbībā ar nodibinājumu "Fonds "Ziedot.lv"", kas izsludina projektu konkursu tā saņemšanai. Konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai" pieejami finanšu līdzekļi atbalstam bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām un palīdzībai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām. Pieteikumu iesniegšana no 1.februāra līdz 1.martam.

Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri sociālajā jomā izvēlēts nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv"" (Ziedot.lv). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizāciju pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un Ziedot.lv noslēgto Dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Projektu konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai" pieejami 75 000 EUR šādās jomās:

  • atbalsts bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām;
  • palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 1. februāra līdz 1. martam. Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums atrodami Ziedot.lv interneta vietnē.

2019. gada 14. februārī no plkst. 11:00 – 13:00 AS "Latvenergo" telpās (Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā) notiks informatīvs seminārs biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par projekta pieteikuma sagatavošanu. Pieteikšanās semināram Ziedot.lv interneta vietnē līdz 2019. gada 12. februārim (ieskaitot).

 AS "Latvenergo" ir atbildīgas uzņēmējdarbības līderis Baltijas valstīs, kas ievēro starptautiskas un vietējas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas. Atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām no 2009. gada izstrādā Ilgtspējas pārskatu, piedalās Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010. gadā, īsteno sociālās atbildības standartā (ISO 26000) noteiktos principus, kā arī iesaista ieinteresētās puses AS "Latvenergo" stratēģijas izstrādē un ikdienas darbā.

AS "Latvenergo" atbildīga biznesa praksi apliecina vairāki apbalvojumi, - Latvijas vērtīgākais uzņēmums vienpadsmito gadu; pirmais uzņēmums Baltijas valstīs, kas saņēmis "Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū" apbalvojumu; 2018. gadā sesto gadu pēc kārtas saņēmis platīna (augstāko) novērtējumu "Ilgtspējas indeksā atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos; kā arī vairāku personāla atlases komersantu pētījumos pēdējo gadu laikā atzīts par iekārotāko darba devēju Latvijā. 

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv