Izsludina konkursus AS "Latvenergo" 150 000 eiro ziedojuma sadalei


Trešo gadu AS "Latvenergo" ziedos kultūras un sociālās jomas atbalstam. Sadarbībā ar publisko nodibinājumu "Valsts kultūrkapitāla fonds" tiek īstenots projektu konkurss kultūras jomā, savukārt sadarbībā ar nodibinājumu "Fonds "Ziedot.lv"" tiek atbalstītas konkursā izvēlētas sociālā atbalsta iniciatīvas. šoruden norit projektu pieteikumu konkursi, un nākamā gada janvārī tiks piešķirts finansējums 75 000 eiro apmērā projektu īstenošanai 2020. gadā. Triju gadu laikā kopējais atbalsts valsts nozīmes kultūras un sociālā atbalsta projektiem sasniegs 600 000 EUR.

Darbojoties pēc šāda principa jau trešo gadu, finanšu līdzekļi tiks ziedoti, ievērojot abu organizāciju pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Paplašinot sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistot ziedošanas lēmumu pieņemšanā katras jomas ekspertus, AS "Latvenergo" ir sekmīgi atbalstījusi Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā mērogā. Piemēram, Latvijas Nacionālā teātra simtgades ietvarossagatavotas izrādes "Pūt, vējiņi!" Elmāra Seņkova režijā un "Baltiešu gredzens" Viestura Kairiša režijā, atbalstīti festivāli "Rīgas ritmi", Baltijas baleta festivāls un Kremerata Baltica festivālu norise, kā arī dots ieguldījums citu nozīmīgu kultūras notikumu norisē.

Savukārt sociālajā jomā finansējumu ir saņēmusi biedrība "Skalbes", nodibinājums "Centrs Dardedze", Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks", biedrība "Centrs MARTA" un citas apvienības, kuras ikdienā velta spēkus līdzcilvēku atbalstam. Kā uzsvēruši biedrību pārstāvji, Latvenergo atbalsts palīdz nodrošināt arī ikdienas darbu - tieši pamatdarbs ir tas, kas sniedz sekmīgu palīdzību daudziem cilvēkiem, un tam, tāpat kā atsevišķiem projektiem, ir nepieciešami līdzekļi. Tas ir psihologu, terapeitu, juristu darbs un materiālu sagatavošana.

"Ziedot.lv" administrētajā projektu konkursā pieejami 75 000 EUR šādās prioritārajās jomās – atbalsts bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām; palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām. Projektu pieteikumus var iesniegtno2019. gada 4. novembra līdz 9. decembrim. Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums atrodami nodibinājuma"Fonds "Ziedot.lv"" interneta vietnē nvo.ziedot.lv.

Publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" administrētajā projektu konkursā pieejami 75 000 EUR valstiski nozīmīgiem pasākumiem.Iesniegt projektus konkursā ir iespējams līdz 22.11.2019. pulksten 12.00informācija http://www.kkf.lv/

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv