Aiviekstes HES norit intensīvi pārbūves darbi


AS "Latvenergo" Aiviekstes hidroelektrostacijā norit intensīvi pārbūves darbi, palielinot stacijas jaudu no 0,8 MW līdz 1,5 MW – darbu gaitā tiek atjaunoti esošie un izbūvēti arī divi jauni hidroegregāti. 

Pārbūves projekts paredz esošo brīvslūžu vietā uzstādīt divus jaunus hidroagregātus, tādējādi ražotnē kopā būs četri hidroagregāti, kas ļaus palielināt kopējo stacijas jaudu. Divi no tiem (Nr. 1 un Nr. 2) atrodas esošajā hidroelektrostacijas būvē. Pārbūvējot brīvslūžas par pilnīgi citas nozīmes mezglu un tajā uzstādot divus jaunus hidroagregātus, tiks uzcelta papildu ražošanas būve. Jaunie hidroagregāti būs daudz lietderīgāki un ūdeni elektroenerģijas ražošanai patērēs daudz mazāk nekā esošie.

Rekonstrukcijā pirmo reizi tiks izmantoti horizontāli novietoti hidroagregāti, jo līdz šim Latvenergo pieredze ir tikai ar vertikāli novietotām hidroturbīnām. Šādu tehnoloģiju biežāk izmanto caurplūdes hidroelektrostacijās ar mazāku jaudu, kur tā ir ierasta prakse.

Septembrī hidroagregātiem Nr. 1 un Nr. 2 ir pabeigta darba rata kameru betonēšana, savukārt jaunbūvējamā blokā hidroagregātu Nr. 3 un Nr. 4 izbūvē notiek balstu konstrukciju betonēšanas darbi, tiem ir uzstādītas un noenkurotas hidroagregātu sūccaurules un turbīnu monobloki, iebetonēti ragatas enkurbalsti, kā arī notiek betonēšanas darbi lejasbjefa sienām.

Rekonstrukcijas gaitā paralēli notiek arī iekārtu, tai skaitā hidroagregātu remontaizvaru izgatavošana. Hidroelektrostacijas augšbjefa ūdenskrātuves sienām ir veikta profilēšana, izvesta laika gaitā uzkrājusies grunts. Elektropieslēguma pārbūves darbi tiek īstenoti sadarbībā ar AS "Sadales tīkls".

Veicamo pārbūves darbu apjoms ir liels, un ir svarīgi, lai tie būtu paveikti kvalitatīvi, jo stacija kalpos vairākus gadu desmitus. Novembra sākumā plānotas jauno hidroagregātu pārbaudes bez ūdens izmantošanas, savukārt Aiviekstes hidroelektrostacijas ražošanas iekārtu un augšbjefa gatavība uzņemt ūdeni varētu tikt sasniegta novembra beigās. Decembrī plānotas hidroagregātu pārbaudes ar ūdeni, ieregulēšana un piestrādes perioda uzsākšana.

Tā kā jaunie hidroagregāti ir izgatavoti Čehijā un to montāžai un ieregulēšanai ir nepieciešami inženieri no Čehijas, svarīgi ir sekot līdzi Covid-19 epidemioloģiskajam stāvoklim kā Latvijā, tā arī Čehijā.

Aiviekstes HES veido divi būvju kompleksi – ražošanas ēka ar blakus esošām brīvslūžām, kur šobrīd norit pārbūve, un atsevišķi novietota pārgāzne, kas sastāv no galvenās pārgāznes un plostu ceļa. Šobrīd notiekošā pārbūve ir turpinājums 2015. gada rekonstrukcijas posmam, kur veica esošā plosta ceļa un pārgāznes pārbūvi, nomainot koka statņus un vairogus ar mūsdienīgu aizvaru celšanas sistēmu, kuru veido pneimatiski gumijas maisi un metāla plāksnes.

Aiviekstes HES jaunie hidroagregāti ļaus maksimāli racionāli izmantot upes hidroresursus, paralēli darbinot gan esošos, gan jaunos hidroagregātus. Pēc rekonstrukcijas Aiviekstes HES būs lielākā starp mazajām hidrostacijām ar jaudu līdz 10 MW jeb ceturtā lielākā hidroelektrostacija Latvijā. No kopējā apjoma, ko saražo mazās hidroelektrostacijas, Aiviekstes HES saražos ~ 5 % elektroenerģijas. Ikgadējā Aiviekstes HES elektroenerģijas izstrāde svārstās no 2000 līdz 4000 MWh un ir tieši atkarīga no pieteces upē.

Vēsturiski Aiviekstes HES bija vienkāršas lauku dzirnavas, kuras pagājušā gadsimta sākumā pārtapa par savā laikā lielāko hidroelektrostaciju Latvijā. Ar pārtraukumiem stacija strādāja līdz 1969. gadam, kad tās uzstādītā jauda sasniedza 1260 kW. Pēc vairāku desmitgažu dīkstāves 1991. gadā AS "Latvenergo" uzsāka tās atjaunošanas projektu. Pēc rekonstrukcijas pirmais hidroagregāts bija nodots ekspluatācijā 1994. gada decembrī, savukārt 1998. gadā martā iedarbināts otrais hidroagregāts. Aiviekstes HES elektroenerģiju ar rekonstruētajiem agregātiem ražoja vēl vairākus gadu desmitus.

2017. gadā tika pieņemts lēmums par Aiviekstes HES pārbūvi, esošo brīvslūžu vietā uzstādot 2 hidroagregātus un atjaunojot esošos. Pēc rekonstrukcijas Aiviekstes HES darbosies 4 hidroagregāti, un uzstādītā jauda palielināsies līdz 1,5 MW. Pēc hidroagregātu uzstādīšanas būs iespējams lietderīgi izmantot vēl 25 m3/s ūdens, izstrādājot arī vairāk elektroenerģijas.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv