Daugavas HES sekmīgi strādājušas pavasara palu periodā


Daugavas HES, kas saražo lielāko daļu zaļās enerģijas Latvijā, arī šogad palu laiku izmantojušas labākajā veidā. Pirmajā ceturksnī tajās ir saražotas 768 GWh elektroenerģijas. Kopumā palu laiks Latvijā aizvadīts mierīgi, lai gan sākotnējās prognozes pieļāva plūdu varbūtību.

Daugavas hidroelektrostacijas ir Latvijas atjaunīgo energoresursu pamats, kas katru gadu saražo aptuveni 60% no visas valstī saražotās zaļās elektroenerģijas. Līdz ar to Latvija ik gadu ierindojas starp zaļākajām valstīm Eiropā. Daugavā palu periods ir beidzies, bet hidroelektrostacijas vēl joprojām ar pilnu jaudu intensīvi izmanto paaugstināto ūdens daudzumu upē un ražo zaļo enerģiju. Tas, cik veiksmīgs ir palu laiks, ik gadu visvairāk atkarīgs no diviem faktoriem – ūdens daudzuma un staciju gatavības darbam intensīvos apstākļos.

Laikapstākļus un ūdens daudzumu arī šajā pavasara palu periodā AS "Latvenergo" ir izmantojusi iespējami vislabākajā veidā un šī gada pirmajā ceturksnī lielajās HES ir saražotas 768 GWh elektroenerģijas.

"Atkarībā no pieteces svārstībām Daugavā mainās hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas daudzums gan dienas, gan mēneša, gan gada griezumā, un, kā jau iepriekš esmu apgalvojis, mūsu ilggadējā pieredze liecina, ka divu vienādu laika periodu jeb divu vienādu pavasaru nav. Aizvadītās ziemas pazīmes liecināja par to, ka jāseko lieliem pavasara plūdiem, taču tas nenotika. Protams, aprīlī bija vērojams ūdens pieteces pieaugums, kas ļāva paaugstināta pieprasījuma brīžos strādāt praktiski ar visu Daugavas HES pieejamo jaudu, bet pietece nesasniedza vidēji ilggadējos pavasara palu perioda lielumus," saka Andris Zēģele, AS "Latvenergo" HES tehniskais direktors.

Daugavas HES elektroenerģijas izstrādes iespējas tikai pieaugs, noslēdzoties visu to hidroagregātu rekonstrukcijai. Tā ļauj palielināt hidroagregātu uzstādīto jaudu par aptuveni par 5%, bet lietderības koeficientu aptuveni par 4%, turklāt par 40 gadiem tiek pagarināts hidroagregātu ekspluatācijas periods. Ja salīdzinām Rīgas HES viena hidroagregāta ūdens patēriņu pusgada periodā ar tādiem pašiem nosacījumiem pirms un pēc rekonstrukcijas, tad elektroenerģijas ražošanai pašlaik tiek izmantots aptuveni par 64 miljoniem kubikmetru mazāk ūdens, taču iespējams papildus saražot aptuveni 2700 MWh elektroenerģijas. Ar šādu elektroenerģijas daudzumu mēnesī pietiktu vairāk nekā tūkstoš mājsaimniecībām.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv