Ar Latvenergo atbalstu uzstādīs saules paneļus sociālās palīdzības ēkām


AS "Latvenergo" turpina sadarbību ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" atbalsta sniegšanai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām. Jaunajā projektu konkursā pieejami 80 000 eiro saules paneļu uzstādīšanai sociālās palīdzības organizāciju ēkām. Organizācijas savus projektus var pieteikt līdz 30.augustam. Līdz šim ar AS "Latvenergo" atbalstu visā Latvijā ir realizēti projekti kopienu labklājībai 300 000 eiro apjomā.

Siltas un gaišas mājas ir tas, pēc kā ilgojas katra ģimene. Tieši tāpat ir ar sociālā atbalsta biedrībām, kuru ēkām ir jāpieliek roka, lai apmeklētāji un klienti ziemā tajās nesaltu, vasarās nekarstu un savas nodarbības pavadītu labā apgaismojumā. Zināms, ka šāds ieguldījums pašām organizācijām ne vienmēr ir pa spēkam, tādēļ, iepriekšējās sadarbības laikā, izzinot biedrību vajadzības, līdzšinējo projektu atbalstu vietā tiek izsludināts jauns projektu konkurss ar vienotu mērķi – efektīvu un videi draudzīgu saules paneļu uzstādīšana.

Tādēļ līdz 30.augustam biedrības un nodibinājumi no visas Latvijas ir aicināti pieteikties nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv" projektu konkursā, lai veicinātu videi draudzīgu energorisinājumu ieviešanu nevalstiskajās organizācijās un samazinātu to administratīvos izdevumus. Sociālās palīdzības organizāciju ēku energoefektivitātes risinājumu atbalstam pieejami 80 000 eiro, atbalstot bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu energoefektīvu risinājumu veidā.

"Pēc iepriekšējā projektu konkursa, viesojoties vairākās organizācijās, redzējām, cik daudz iespējams paveikt ar labai idejai sniegtu atbalstu – paldies visiem par to! Tomēr, lai cik pašaizliedzīgas un aktīvas nebūtu biedrības, ir lietas, kas prasa lielu finansiālo ieguldījumu un visbiežāk tas ir saistīts ar ēku apsaimniekošanu un tās izmaksām. Un šeit mēs – Latvenergo, varam palīdzēt labākajā veidā ar saules paneļiem, kas ir mūsdienīgi, energoefektīvi un palīdzēs arī samazināt nākotnes izmaksas. Neatkarīgi no tā, kur atrodaties, esat mazi vai lieli, - gaidām Jūsu pieteikumus!"- biedrības aicina Ingrīda Lāce, AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore.

Trīs gadu laikā, sadarbojoties AS "Latvenergo" un nodibinājumam "Fonds "Ziedot.lv", kopīgi organizējot projektu konkursu "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai", ir sniegts atbalsts 300 000 eiro apjomā visdažādākajiem projektiem visā Latvijā. Tās ir bijušas jaunas iekārtas, nodarbības vai arī ļoti praktiskas lietas – piemēram, virtuves iekārta, lai jaunieši ar īpašām vajadzībām apgūtu tās prasmes, kas mums šķiet pašsaprotamas vai pat arī komūnas dzīvnieku un putnu kūtiņas labiekārtošana.

Konkursa pieteikuma anketu iespējams aizpildīt Ziedot.lv tiešsaistes platformā līdz 2021.gada 30.augustam (ieskaitot). Vienam nevalstisko organizāciju projektam tiks sniegts atbalsts līdz 15 000 eiro. Projekti tiks vērtēti 2 kārtās, pieteikumus izvērtēs konkursa ekspertu komisija, kas koleģiāli pieņems lēmumu par AS "Latvenergo" finansējuma piešķiršanu. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021.gada 23.novembrī, portālā Ziedot.lv.

Par projektu pieteikumu sagatavošanu un citiem nosacījumiem tiks izsludināts informatīvais seminārs MS Team platformā, 2021.gada 23.augustā. Sīkāka informācija sekos portālā Ziedot.lv.

Konkursā uzvarējušās organizācijas saņems dāvinājumā energoefektīvu risinājumu - saules paneļu sistēma ar uzstādīšanu, ko nodrošinās un uzstādīs būvkompānija, ko cenu aptaujas kārtībā izvēlēsies nodibinājums Fonds "Ziedot.lv".