"Iespējamā misija" konkursā noskaidros skolas, kas saņems AS "Latvenergo" finansējumu fizikas kabinetu aprīkojumam


Nodibinājums Iespējamā misija izsludina konkursu "AS "Latvenergo" atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās". Katra reģiona uzvarētājam – vienai pamatskolai un vienai vidusskolai/ģimnāzijai jeb kopā 10 Latvijas skolām būs iespēja saņemt balvu – nepieciešamo aprīkojumu mūsdienīga fizikas kabineta aprīkošanai 21 000 EUR vērtībā. 

Konkursā piedalīties var ikviena Latvijas vispārizglītojošā pamatskola un vidusskola/ ģimnāzija. Konkurss norit vienā kārtā, skolas pārstāvim iesniedzot pieteikumu, kas sastāv no pieteikuma anketas, motivācijas vēstules un aizpildītas aprīkojuma anketas, kurā skolas pārstāvis atzīmē, kāds aprīkojums uzvaras gadījumā būtu nepieciešams. Pieteikumus iespējams iesūtīt līdz 5. septembra plkst. 16.00 e-pastā: fizikaskabinets@iespejamamisija.lv.

Kopējais balvu fonds – 210 000 EUR, kas dod iespēju 10 Latvijas vispārizglītojošajām skolām aprīkot savus fizikas kabinetus ar mūsdienīgu, mācību procesa apgūšanai nepieciešamo aprīkojumu. Papildus tam balvā iekļauta arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu. Uzvarētāji tiks noskaidroti līdz 2021. gada 16. septembrim.

Bērnu un jauniešu izglītošana un ieinteresētības veicināšana apgūt fiziku un citus eksaktos mācību priekšmetus ir Latvenergo koncerna korporatīvās sociālās atbildības prioritāte, kuru atbalsta nodibinājums "Iespējamā misija".

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: "Viens no mūsu augsto tehnoloģiju uzņēmumu "sāpīgākajiem" jautājumiem ir tehnisko speciālistu trūkums – bez izciliem speciālistiem nav iespējama uzņēmumu konkurētspēja un strauja attīstība. Kopā ar AS "Latvenergo" uzsākam projektu jauniešu intereses radīšanai par eksaktajiem priekšmetiem, jo tieši šādas prasmes un zināšanas jau tagad un arī nākotnē darba tirgū būs pieprasītas un labi apmaksātas."

AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns: "Skolēnu iesaiste fizikas un citu dabaszinātņu apguvē ir mūsu uzmanības lokā jau vairāk nekā 20 gadu: aktīvākajiem jaunajiem censoņiem ik gadu nodrošinām iespēju sacensties erudīcijas konkursā, nu jau ilgāku laiku mūsu portāls "Fizmix" ir jauniešiem pievilcīga vide fizikas apguvei ilustratīvā un interaktīvā formā. Tagad speram soli tālāk un ar fizikas kabinetu aprīkošanas programmu padarīsim eksakto priekšmetu apguvi pieejamu un aizraujošu vēl plašākam jauniešu lokam".

"Fizika palīdz izprast dzīvi, jo fizika faktiski ir viss, kas notiek pasaulē mums apkārt. Tādēļ mēs novērtējam Latvenergo sniegto iespēju skolēniem apgūt fiziku mūsdienīgā un saturīgā veidā, lai ieraudzītu fiziku ne tikai kā mācību stundu, bet kā aizraujošu dzīves sastāvdaļu un ieinteresētu bērnus un jauniešus iet fizikas kā zinātnes virzienā," norāda nodibinājuma "Iespējamā misija" vadītāja Ramona Urtāne.

Konkursa nolikums un informācija atrodama mājaslapas sadaļā Sociālā atbildība/KSA virzieni/Zinātne un izglītība.

Aktuālā informācija par konkursa gaitu tiks publicēta AS "Latvenergo" Facebook.com profilā (https://www.facebook.com/latvenergo) un nodibinājuma Iespējamā misija Facebook.com profilā (https://www.facebook.com/iespejamamisija).


Par ziedošanu (dāvināšanu):
Ziedošana (dāvināšana) ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem, un kopš 2009. gada uzņēmums ziedo (dāvina) izglītības un zinātnes, kultūras un sociālā jomā. Lai veicinātu pārskatāmību, nodotu ziedošanas (dāvināšanas) lēmumu pieņemšanu attiecīgo jomu ekspertiem un paplašinātu ieinteresēto pušu iesaisti ziedojumu (dāvinājumu) lēmumu pieņemšanā, atbilstoši ziedošanas (dāvināšanas) stratēģijai AS "Latvenergo" 2018. gadā uzsāka finanšu līdzekļu ziedojumus (dāvinājumus) sadarbības organizācijām projektu konkursu organizēšanai.

AS "Latvenergo" 2021. gada sākumā ir pieņēmusi jaunu ziedošanas stratēģijas redakciju: https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/par-ksa.

Tajā aktualizēti jauni ziedošanas uzdevumi, tajā skaitā:

  • papildināt mācību bāzi skolotājiem un pasniedzējiem eksakto zinātņu jomā, tajā skaitā veicināt izcilu fizikas kabinetu izveidi Latvijas vispārizglītojošās skolās;
  • atbalstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes;
  • atbalstīt bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu, tajā skaitā energoefektīvu risinājumu jomā.

Atbilstoši šiem uzdevumiem AS "Latvenergo" turpina sadarbību konkursu organizēšanā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" un ir piesaistījusi jaunus partnerus – nodibinājumu "Iespējamā misija" un biedrību "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija". Partneri ir izraudzīti ievērojot to pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv