AS "Latvenergo" dāvina Latvijas skolām 139 datorkomplektus


Šī gada februārī uz 9 Latvijas skolām un mācību iestādēm dodas 139 AS "Latvenergo" dāvinātie datortehnikas komplekti. Datorkomplekti tiek dāvināti reģionālām izglītības iestādēm Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. 

Ar šo ziedojumu AS "Latvenergo" mācību iestādēm pēdējos gados nodoto datortehnikas komplektu skaits pārsniedz 1500. Datortehnikas ziedojums tiek nodrošināts, atsaucoties skolu aktivitātei un tehniskas nepieciešamības izvērtējumam, kas kvalitatīvu datortehniku ļauj saņemt dažādu reģionu skolām. Ņemot vērā sūtījumu apjomu un skolu ierobežotās transporta iespējas, to piegādi arī nodrošina AS "Latvenergo".

Turpinot ilggadēju tradīciju, AS "Latvenergo" februārī 9 skolām un mācību iestādēm visā Latvijā dāvina 139 datorkomplektus. Vislielāko skaitu – 26 komplektus saņem Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 25 – Zemgales vidusskola Slampē, 20 – Viesītes vidusskola un Vārkavas vidusskola, 15 – Valmieras Valsts ģimnāzija, 10 - Dundagas Mākslas un mūzikas skola un Mežinieku pamatskola, 8 - Aizupes pamatskola un 5 - Rožupes pamatskola.

AS "Latvenergo" pārliecība ir, ka izglītība ir visa pamats, kas sniedz ilgtermiņa labumu visai sabiedrībai. Tādēļ šobrīd, kad tik svarīgs un nepieciešams ir tehnoloģiskais atbalsts, lai bērni katrā Latvijas vietā pēc iespējas labākajā veidā saņemtu zināšanas, skolām tiek dāvināti datori attālinātā mācību procesa atbalstam, ko savā darbā varēs izmantot skolotāji.

"Esam gandarīti, ka varam dāvināt reģionālajām izglītības iestādēm datortehniku un tādā veidā veicināt iespējami labākās kvalitātes izglītības nodrošināšanu. Mūsu dāvinājums nav "vienas reizes aktivitāte" un šobrīd šādam dāvinājumam noteikti ir lielāka vērtība nekā jebkad," saka Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv