Latvijas komandu sporta spēļu asociācija izsludina konkursu AS "Latvenergo" finansējumam bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstībai


Biedrība "Latvijas komandu sporta spēļu asociācija" (LKSSA) komandu sporta spēļu federācijām izsludina konkursu "AS "Latvenergo" atbalsts konkurētspējas un masveidības veicināšanai bērnu un jauniešu komandu sporta spēlēs". Kopējais projektu konkursā pieejamais finansējuma apjoms – 100 000 EUR.

Konkurss tiek organizēts bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu atbalstam, lai veicinātu komandu sportu Latvijā, izkoptu sporta pratību un ieradumus, meiteņu īpatsvara palielināšanu komandu sporta spēlēs un komandu sporta spēļu izlašu konkurētspēju jaunatnes izlašu līmenī.

Konkursā var piedalīties komandu sporta spēļu federācijas. Konkurss norit vienā kārtā, federācijas pārstāvim iesniedzot projekta pieteikuma veidlapu un pielikumus, kurus iespējams iesūtīt līdz 13.septembrim e-pastā: lkssa@lkssa.lv.

Bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstībai kopējais projektu konkursā pieejamais finansējuma apjoms – 100 000 EUR. Projekta pieteicējs, kas iegūs vislielāko punktu skaitu, saņems 70 000 EUR iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanai. Projekta pieteicēji, kas pēc iegūtā punktu skaita ierindojas 2. un 3.vietā, katrs saņems 15 000 EUR iesniegtā projekta īstenošanai.

Uzvarētāji tiks noskaidroti līdz 2021.gada 20.septembrim.

"Latvijas komandu sporta spēļu asociācija ir priecīga par uzsākto sadarbību ar AS "Latvenergo" bērnu un jauniešu komandu sporta veicināšanai. Pēdējo mēnešu laikā mēs visi ar milzu aizrautību un prieku esam sekojuši mūsu elites sportistu panākumiem starptautiskajā arēnā, taču tajā pašā laikā būtiski ir neaizmirst par mūsu jaunajiem sportistiem. Šīs sadarbības ietvaros komandu sporta spēļu federācijām būs iespēja pieteikties uz atbalstu, lai realizētu savas bērnu un jauniešu programmas. Tas palīdzēs veicināt komandu sporta veidu popularitāti un masveidību, pilnveidot treniņmetodiku un attīstīt komandu sporta veidus dažādos segmentos. Piešķirsim bērnu un jauniešu komandu sportam enerģiju," norāda biedrības "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" izpilddirektors Kaspars Gorkšs.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama LKSSA mājaslapā.


Par ziedošanu:
Ziedošana ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem, un kopš 2009. gada uzņēmums ziedo izglītības un zinātnes, kultūras un sociālā jomā. Lai veicinātu pārskatāmību, nodotu ziedošanas lēmumu pieņemšanu attiecīgo jomu ekspertiem un paplašinātu ieinteresēto pušu iesaisti ziedojumu lēmumu pieņemšanā, atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS "Latvenergo" 2018. gadā uzsāka finanšu līdzekļu ziedojumus sadarbības organizācijām projektu konkursu organizēšanai.

AS "Latvenergo" 2021.gada sākumā ir pieņēmusi jaunu ziedošanas stratēģijas redakciju: https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/par-ksa.

Tajā aktualizēti jauni ziedošanas uzdevumi, tajā skaitā:

  • papildināt mācību bāzi skolotājiem un pasniedzējiem eksakto zinātņu jomā, veicināt izcilu fizikas kabinetu izveidi Latvijas vispārizglītojošās skolās;
  • atbalstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes;
  • atbalstīt bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu, arī energoefektīvu risinājumu jomā.

Atbilstoši šiem uzdevumiem AS "Latvenergo" turpina sadarbību konkursu organizēšanā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" un ir piesaistījusi jaunus partnerus – nodibinājumu "Iespējamā misija" un biedrību "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija". Partneri ir izraudzīti, ievērojot to pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv