Pērn puse Latvijā saražotās elektrības ir zaļā enerģija no Latvenergo ražotnēm


Puse jeb 46% no visas pagājušajā gadā Latvijā saražotās elektroenerģijas ir zaļā enerģija no Latvenergo ražotnēm. Kopumā Latvijā 2020.gadā zaļā enerģija veido 59% no visas saražotās elektroenerģijas. Lielākais izmantotais atjaunīgās enerģijas avots ir Latvijas dabiskais resurss – ūdens, kam seko biomasa. 

Pagājušajā gadā Latvijā kopumā ir saražotas 5,4 TWh elektroenerģijas, un 59% no tām – izmantojot atjaunīgos resursus. No visa kopējā valstī saražotās elektroenerģijas daudzuma puse jeb 46% ir zaļā enerģija tieši no Latvenergo ražotnēm, kas nemainīgi nodrošina Latvijai augstu vietu starp ES valstīm AER izmantošanā.

No tieši Latvenergo koncernā saražotajām 4,2 teravatstundām (TWh) elektroenerģijas vairāk nekā puse jeb 60% saražoti, izmantojot atjaunīgos resursus. Pērn koncernā no AER ir saražots par trešdaļu jeb 18% vairāk elektroenerģijas nekā 2019.gadāGalvenais resurss ir ūdensnākamā pēc apjoma ir biomasa, ražojot elektrību un siltumu AS "Liepājas enerģija" stacijā, kam seko vēja enerģija Ainažu VES. Bez Daugavas HES kaskādes elektroenerģija tiek ražota arī Aiviekstes HES, kas pēc rekonstrukcijas kļūs par ceturto lielāko HES Latvijā.

Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir par 23% lielāks, un tas ir 2 528 GWh. Lielāku Daugavas HES izstrādi ietekmēja augstāka ūdens pietece Daugavā. Ja 2019.gadā tā bija 401 m3/s, tad vidējā ūdens pietece 2020.gadā bija 500 m3/s.

Daļa no saražotās zaļās enerģijas tiek izmantota, nodrošinot Elektrum elektromobiļu uzlādes pakalpojumu 36 pieslēgvietās Latvijā.

Koncerna plānos ir aktīva AER izmantošanas paplašināšana, attīstot vēja enerģijas stacijas un rekonstruējot Daugavas HES kaskādi un Aiviekstes HES, kā arī attīstot pirmos saules enerģijas parkus Lietuvā un Igaunijā, kas drīzumā tiks nodoti ekspluatācijā. Tāpat katru gadu pieaug to koncerna klientu skaits, kuri izvēlas uzstādīt saules paneļus un paši izmantot šo atjaunīgo resursu – pērn to skaits ir dubultojies, noslēdzot 600 jaunu līgumu.

Lai palielinātu un nodrošinātu AER izmantošanu turpmākos 40 gadus, pagājušajā gadā Daugavas HES rekonstrukcijā investēti 18,5 miljoni EUR. Šajā programmā paredzēts rekonstruēt 11 hidroagregātus; no tiem līdz 2020.gada beigām ekspluatācijā ir nodoti seši. Noslēgumam tuvojas rekonstrukcija Aiviekstes hidroelektrostacijā, pirmo reizi Latvenergo koncernā uzstādot horizontāli novietotas turbīnas. Ja savulaik Aiviekstes HES bija lielākā hidroelektrostacija Latvijā līdz brīdim, kad izbūvēja Ķeguma HES, tad šobrīd tā atkal droši noturēs savas pozīcijas kā lielākā no mazajām HES Latvijā jeb ceturtā lielākā HES Latvijā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv