AS "Latvenergo" iegādāsies vēja, saules un hibrīdelektrostacijas


AS "Latvenergo" plāno īstenot aktīvu iegādes un apvienošanās (M&A) darbību vēja elektrostaciju, saules elektrostaciju vai hibrīdelektrostaciju iegādē.

AS "Latvenergo" mērķis ir iegādāties 100% sabiedrības kapitāla daļas uzņēmumos, kas īsteno vēja, saules elektrostacijas vai hibrīdelektrostacijas projektu izstrādi un to būvniecību.

Projektu atlasi un izvērtēšanu veiks SIA PricewaterhouseCoopers kā neatkarīgs konsultants ar mērķi nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību un procesa efektīvu vadīšanu.

Detalizētu informāciju par projektu atlases nosacījumiem un priekšnoteikumiem, kā arī projekta atlases procesa aprakstu publicēs līdz 2023.gada 31.maijam.

Projektu pieteikšana paredzēta līdz 31.jūlijam. Ar atbilstošākajiem projektu iesniedzēju pārstāvjiem AS "Latvenergo" uzsāks tālāko iespējamās iegādes procesu.

SIA PricewaterhouseCoopers nodrošinās iesniegtās informācijas aizsardzību.

Informācija PDF formātā


Kontaktinformācija:
Roberts Bērziņš: roberts.berzins@pwc.com, mob.tel +371 67094400.


AS "Latvenergo" koncerns ir viens no vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības, dabasgāzes tirdzniecības un elektroenerģijas sadales pakalpojumu jomā. AS "Latvenergo" ir vairākkārt atzīts par vērtīgāko uzņēmumu Latvijā. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's piešķīrusi AS "Latvenergo" investīciju līmeņa kredītreitingu - Baa2/stabils.