Pieejama jauna informācijas vietne par Latvenergo vēja parku attīstību Latvijā


Piesakot ambīcijas vēja parku izveidei Latvijā, Latvenergo plānots ievērojami papildināt esošo ražošanas portfeli ar jaunām jaudām. Lai informētu sabiedrību par vēja enerģētiku, Latvenergo atver jaunu mājaslapas sadaļu latvenergo.lv/ves, kas veltīta Latvenergo vēja parku attīstībai. 

Kopš 1939. gada ražojot zaļo enerģiju, šogad Latvenergo koncerns ir atvēris jaunu lappusi AER jomā, ambiciozi piesakot sevi lieljaudas vēja parku attīstībā. Šī pieteikuma pamatu veido pirmie stūrakmeņi – AS "Latvenergo" padome aprīlī apstiprinājusi jauno koncerna konsolidēto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2026. gadam, ģenerācijā kā prioritāru izvirzot vēja staciju attīstīšanu. Šādu attīstību pieprasa gan nepieciešamība iegūt lielāku enerģētisko neatkarību, gan arī Eiropas Savienības zaļā kursa prasības. Ambiciozā izaugsmes stratēģija paredz, ka 2030. gadā 75 % Latvenergo ražotās enerģijas tiks iegūti no atjaunīgajiem resursiem. Februārī Ministru kabinets atbalstīja AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma izveidi un 22. jūlijā tika nodibināts kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki". Izmantojot divu valsts mēroga uzņēmumu pieredzi un resursus, tiks stiprināta Latvijas enerģētiskā drošība un neatkarība, izveidojot stratēģiskas nozīmes lielas jaudas (vismaz 800 MW) vēja enerģijas parkus .

Ambiciozo mērķu sasniegšanai koncernā izveidota vēja un saules parku attīstības komanda, notiek aktīvs darbs sadarbībā ar likumdevēju un Ministru kabinetu likumu, normatīvo aktu un noteikumu izstrādē. Šajā sadarbībā Latvenergo uzsver nepieciešamību sekmēt tādu vēja parku attīstību, kas notiek ar cieņu un atbildību pret sabiedrību un vidi. Latvenergo darba grupa uzsākusi darbu vairākās teritorijās, izvērtējot vēja parku attīstības iespējas, kā arī sarunās ar komersantiem vērtē vēja projekta iegādes iespējas, līdztekus notiek arī aktīvas sarunas ar potenciālajiem partneriem, konsultantiem un piegādātājiem. Aktīvi notiek jaunu vēja parku attīstības vietu izpēte, izveidota jauna Latvenergo mājaslapas sadaļa, kas veltīta vēja enerģētikai.

Mājaslapa latvenergo.lv/ves veidota sabiedrības izglītošanai un informēšanai par Latvenergo vēja parku attīstību, un tajā atrodamas šādas sadaļas:

  • Stratēģija
  • Mūsu darbības principi
  • Darbības virzieni
  • Vēja enerģētikas aktualitātes
  • Populārākie mīti, jautājumi un atbildes
  • Kontakti ar uzņēmumu

Stratēģijas sadaļā atrodama informācija par to, kādēļ tieši tagad Latvenergo attīsta vēja parkus un kāpēc tieši šobrīd vēja enerģija Latvijā ir viens no ekonomiski efektīvākajiem risinājumiem. Uzņēmums definē, kādi ir darbības principi, darbojoties šai virzienā: strādāt, dodot labumu visai Latvijai, būt atbildīgiem pret sabiedrību, izturēties ar cieņu pret vidi, izvēloties tam piemērotus tehniskos risinājumus.

Darbības virzienu sadaļā sniegti skaidrojumi par to, kā notiek vēja parka attīstības process, un jau drīzumā šeit būs iespējams atrast informāciju par konkrētu projektu attīstības gaitu. Latvenergo ir ieinteresēts sadarboties arī ar citiem komersantiem un zemju īpašniekiem vēja un saules parku attīstīšanā, tādēļ, aizpildot pieteikuma formu, uzņēmējiem iespējams sazināties ar uzņēmumu, lai sāktu veidot sadarbību. Mājaslapas aktualitāšu sadaļā apkopoti jaunumi par vēja enerģētiku, savukārt atbildes uz galvenajiem jautājumiem un bažām par vēja enerģijas attīstību iespējams atrast mītu, jautājumu un atbilžu sadaļā, turklāt ikvienam ir iespēja šeit uzdot arī savu jautājumu speciālistiem par vēja parku attīstību, un atbildi saņemt e-pastā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv