Aizvadīts seminārs par vēja, saules un hibrīdelektrostaciju iegādi


Īstenojot AS "Latvenergo" koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju un tajā izvirzītos zaļās enerģijas ģenerācijas mērķus, AS "Latvenergo" šā gada maijā informēja sabiedrību, ka ar aktīvu iegādes un apvienošanās (M&A) darbību iegādāsies vēja, saules un hibrīdelektrostacijas. Projektu atlase un izvērtēšana tika uzticēta SIA PricewaterhouseCoopers, kas kā neatkarīgs konsultants nodrošinās konfidenciālas informācijas aizsardzību un procesa efektīvu vadīšanu.

Latvenergo gan attīsta savas ģenerācijas jaudas, attīstot projektus no paša sākuma, gan arī no uzņēmējiem iegādājoties iesāktus un jau gatavus vēja, saules un hibrīdelektrostaciju projektus. Ņemot vērā pretendentu lielo interesi par pieteikumu iesniegšanu un projektu atlases procesu, SIA PricewaterhouseCoopers sadarbībā ar Latvenergo 30. jūnijā organizēja attālinātu informatīvo semināru projektu attīstītājiem, īpašniekiem un to pārstāvjiem.

Pasākumā piedalījās AS "Latvenergo" Korporatīvās stratēģijas direktors Uģis Sarma, SIA PricewaterhouseCoopers pārstāvji Māris Butāns, Roberts Bērziņš un Arnis Priediņš.

Seminārā organizatori plašāk skaidroja publiskās atlases procesa galvenos noteikumus un kārtību, kā arī sniedza atbildes uz tiem jautājumiem, kas saņemti gan semināra laikā, gan iesūtīti iepriekš par dalību atlases procesā. Seminārā piedalījās 40 vēja, saules un hibrīdelektrostaciju projektu attīstītāji, pārstāvot gan agrīnas attīstības stadijas, gan jau ražojošus elektrostaciju projektus.

Uģis Sarma, AS "Latvenergo" Korporatīvās stratēģijas direktors: "Mūsu uzņēmumam ir ļoti ambiciozi mērķi ģenerācijas diversifikācijai. Tas ir trīs iemeslu dēļ: nav noslēpums, ka reģionā šobrīd ir vieta jaunām jaudām, aktuāls ir zaļais kurss jeb klimata neitralitātes prasības Eiropas Savienībā, un šobrīd tas ir arī nacionālās drošības jautājums – mums ir jānodrošina valsts un infrastruktūras dzīvotspēja."

Sagaidāms, ka pēc 2023.gada 31.jūlija, kad noslēgsies pieteikumu iesniegšanas termiņš, SIA PricewaterhouseCoopers iesniegs Latvenergo vērtējumu par atbilstošākajiem projektiem un attīstītājiem, ar kuriem Latvenergo uzsāks padziļinātas sarunas par vēja, saules un hibrīdelektrostaciju iegādi. 15.augustā SIA PricewaterhouseCoopers informēs pretendentus par rezultātiem. Pasākuma laikā tika saņemti arī daudzi interesentu jautājumi gan par projektu vērtēšanas kritērijiem, nepieciešamajām jaudām un to apjomiem, par to, kādi būs konkursa vērtēšanas kritēriji, vai un kā projektu vērtēšanā tiks nodrošināti vienoti kritēriji, u.c. Semināra dalībnieki sniedza atbildes uz saņemtajiem jautājumiem, SIA PricewaterhouseCoopers pārstāvji aicināja ikvienu interesentu uzdot jautājumus arī pēc semināra.

 Semināra tiešraide būs pieejama Latvenergo YouTube kontā līdz 31. jūlijam:

Edgars Liepiņš

edgars.liepins01@energo.lv