Ir noslēgusies Latvenergo virtuālā konference par 2019.gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem


Š.g. 5. septembrī AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2019.gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem. Konferences laikā AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2019.gada 6 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://bit.ly/2k1jRmB, savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šeit: https://prezi.com/view/kcfWpLvrx99vXdx5WekD.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā starpperiodu saīsinātā pārskata sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!