2020.gada finanšu kalendārs


2020.gadā Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti sekojošos datumos:

Datums  Notikums
28.02.2020 Latvenergo konsolidētie 2019.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
08.04.2020 Latvenergo konsolidētais 2019.gada pārskats
29.05.2020 Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
28.08.2020 Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
27.11.2020 Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)