Latvenergo 2019. gada finanšu rezultātu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 5. martā AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2019. gada finanšu rezultātiem. Konferences laikā AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2019. gada finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Vebināra ietvaros tika lūgts komentēt Ministru prezidenta A.K.Kariņa šonedēļ medijos paustos izteikumus par elektroenerģijas ražošanas atbalsta sistēmas atcelšanas iniciatīvas ietekmi uz Latvenergo. Atbildot uz šo jautājumu, informējam, ka, ja likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" tiktu apstiprināts pašreizējā redakcijā, tad, kā jau norādīts Latvenergo 2019.gada nerevidētajos finanšu pārskatos, tas radītu ietekmi uz Latvenergo koncerna pelņu un aktīvu vērtību. Tā kā plānoto Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu pamatbūtība ir obligātā iepirkuma komponentes maksājuma elektrības gala patērētājiem atcelšana, salīdzinājumam vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar 2019. gada neauditētajiem finanšu rezultātiem Latvenergo koncerna peļņa ir 94.4 miljoni EUR, savukārt ikgadējais atbalsta maksājums par abās Latvenergo TEC uzstādīto elektrisko jaudu ir 24 miljoni EUR jeb aptuveni 15% no kopējām 2019. gada obligātā iepirkuma izmaksām. Papildus uzsveram, ka uzņēmuma finanšu situācija ir stabila, uz ko norāda finanšu rādītāji (skat. Latvenergo 2019. gada nerevidētos finanšu pārskatus), kā arī Moody's piešķirtais investīciju pakāpes kredītreitings Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://bit.ly/39quxQf, savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šeit: https://prezi.com/view/z1oxbNOngGKx2sHFpYMs/.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2019.gada nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!