Latvenergo 2020. gada 12 mēnešu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 4. martā AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2020. gada 12 mēnešu finanšu rezultātiem. Vebināra laikā AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2020. gada 12 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts:


Vebināra laikā demonstrētā prezentācija, kā arī konferences transkripts ir pieejams šī paziņojuma pielikumā.

Latvenergo prezentācija

Vebināra transkripts

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!