Latvenergo 2021. gada 6 mēnešu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 8.septembrī AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2021.gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem. Vebināra laikā AS "Latvenergo" Finanšu un kredītu vadības direktors Jānis Irbe analizēja Latvenergo koncerna 2021.gada 6 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts:


Vebināra laikā demonstrētā prezentācija, kā arī transkripts ir pieejami šī paziņojuma pielikumā:

Latvenergo prezentācija

Transkripts

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS “Latvenergo” nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!