Latvenergo 2023.gada 12 mēnešu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 7. martā AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci, kurā uzņēmuma Finanšu un kredītu vadības direktors Jānis Irbe analizēja Latvenergo koncerna neauditētos 2023. gada 12 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts:

Vebināra laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šī paziņojuma pielikumā.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS “Latvenergo” nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!


Vebināra prezentācija