AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Šī gada 1.aprīlī notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā tika izskatīts AS "Latvenergo" ziņojums par vēja parka kopprojekta ar AS "Latvijas valsts meži" virzību.

Iepriekš publicētā informācija par minēto tematu atrodama šeit.

Papildus akcionāru sapulce pieņēma zināšanai informāciju par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju.

Pagājušā gada aprīlī tika apstiprināta AS "Latvenergo" trešā obligāciju piedāvājuma programma 200 miljonu EUR apmērā, kuras ietvaros pagājušā gada maijā tika emitētas zaļās obligācijas 50 miljonu EUR apmērā pēc nominālvērtības. Obligāciju emisijas plānots turpināt.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Akcionāru sapulces lēmumi pieņemti vienbalsīgi.