AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Šī gada 3. martā notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā tika izskatīts un pieņemts zināšanai AS "Latvenergo" ziņojums par vēja parka kopprojekta ar AS "Latvijas valsts meži" virzību.

Iepriekš publicētā informācija par minēto tematu atrodama šeit.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Akcionāru sapulces lēmums pieņemts vienbalsīgi.