AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu


AS "Latvenergo" ir sagatavojusi un publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu, sniedzot aktuālu informāciju par koncerna organizatorisko struktūru, korporatīvo pārvaldību, stratēģiju, darbības segmentiem un finanšu rādītājiem. 

2017.gads ir viens no veiksmīgākajiem Latvenergo koncerna darbībā pēdējo gadu laikā. To veicināja koncerna sekmīgā darbība labvēlīgos tirgus apstākļos un enerģētikas nozares attīstība. Šis bija gads, kad Latvenergo ražotnes izstrādāja vienu no lielākajiem elektroenerģijas daudzumiem, daļu no saražotā arī eksportējot. Lai nākotnē vēl efektīvāk izmantotu Daugavas resursus, koncernā turpinās Daugavas HES kaskādes rekonstrukcija. Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu AS "Latvenergo" īstenoja vienu no saviem stratēģiskajiem mērķiem, uzsākot dabasgāzes tirdzniecību ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. 

Latvenergo koncerns ir apliecinājis savu nozīmi valsts ekonomikā kā atbildīgs elektroenerģijas ražotājs, kura pieņemtie lēmumi ir palīdzējuši samazināt obligātā iepirkuma komponentes apmēru. 

Koncerns pirmo reizi tika atzīts par Baltijas vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu. Latvijas un Latvenergo vārds izskanēja, iezvanot tirdzniecības sesijas atklāšanas zvanu Nasdaq MarketSite studijā Ņujorkas Taimskvērā. Brīdis, kad biržas ēkas fasādi rotāja gan Latvenergo logo, gan Latvija simbolika, bija nozīmīgs ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Prezentācija ir pieejama šeit.