Moody's publicē atjaunotu AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi, AS "Latvenergo" kredītreitings paliek nemainīts


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir atjaunojusi AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi. AS "Latvenergo" kredītreitings paliek nemainīts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Atbilstoši tam 2023.gada 9. martā Moody's ir publicējusi atjaunotu AS "Latvenergo" kredītreitinga atzinumu.

AS "Latvenergo" piešķirtais kredītreitings Baa2 ir investīciju pakāpes kredītreitings. Kredītreitingu izmanto gan vietējās, gan starptautiskās finanšu institūcijas, lai novērtētu uzņēmuma kredītrisku, un tas ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu ar izdevīgiem nosacījumiem. Kopš 2004.gada Moody's ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada tas ir noteikts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

 Moody's publicētais kredītreitinga atzinums pievienots pielikumā.

AS "Latvenergo" kredītreitinga atzinums