Palielināts AS “Latvenergo” pamatkapitāls


Šī gada 18.jūnijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēts AS “Latvenergo” pamatkapitāla palielinājums par 489 126 EUR. 

AS “Latvenergo” pamatkapitāls palielināts, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu - valsts īpašumu ar kopējo vērtību 489 126 EUR, tādejādi AS “Latvenergo” pamatkapitāls sasniedzis 834 791 369 EUR. Pamatkapitālā tika ieguldītas 72 zemes vienības, 34 būves un 14 no tām esošās elektroiekārtas, kas ir līdz šim AS “Latvenergo” izmantoti valsts īpašuma objekti.