Pēc reitinga pārapstiprināšanas Baa2 līmenī Moody's publicē atjaunotu kredītreitinga atzinumu


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Atbilstoši tam 25. oktobrī Moody's ir publicējusi atjaunotu kredītreitinga atzinumu.

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora starptautiski atzīta kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi investīciju pakāpes reitingu. Kredītreitingu izmanto gan vietējās, gan starptautiskās finanšu institūcijas, lai novērtētu uzņēmuma kredītrisku, un tas ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu ar izdevīgiem nosacījumiem. Kopš 2004.gada Moody's ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada tas ir noteikts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Moody's publicētais kredītreitinga atzinums pieejams sadaļā Finanšu informācija/Finansēšana.