AS “Latvenergo” brīdina par krāpniecību


Atsaucoties uz klientu sniegto informāciju, AS “Latvenergo” brīdina, ka elektroenerģijas lietotāji ir saņēmuši viltus zvanus par it kā bojātiem elektrības skaitītājiem un elektrības zādzības faktu. Krāpnieki stādās priekšā ka koncerna vai pakalpojumus sniedzošas firmas darbinieki, kā arī draud ar soda naudu un elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu.

AS “Latvenergo” uzsver, ka šie ir viltus zvani un to neveic koncerna meitassabiedrību pārstāvji vai apakšuzņēmēji.

AS “Latvenergo” uzsver, ka visi elektroenerģijas uzskaites aparāti ir AS “Sadales tīkls” īpašums un tikai AS “Sadales tīkls” nodrošina to apkalpi un veic regulāru pārbaudi. Visiem uzņēmuma darbiniekiem saziņā ar klientiem ir pienākums apliecināt savu identitāti, kā arī klientam ir tiesības par to pārliecināties.

Pateicamies klientiem par savlaicīgi sniegto informāciju!

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv