Daugavas baseinā ielaisti 300 000 zandarta mazuļu


AS "Latvenergo" augustā turpina zivju resursu kompensācijas programmas pasākumus. 4.augustā Rīgas HES ūdenskrātuvē un Ķīšezerā ielaisti 107 tūkstoši zandartu mazuļu, kas izaudzēti zinātniskā institūta (z/i) "BIOR" Tomes zivjaudzētavā. Zandartu mazuļu ielaišana notiek Daugavas HES ūdenskrātuvēs, Ķīšezerā un Buļļupē, kopumā šovasar izlaižot 300 tūkstošus zandartu mazuļu.

Zandarts ir viena no Latvijā iecienītākajām zivīm. Tā ir asaru dzimtas saldūdens zivs ar slaidu, no sāniem nedaudz saplacinātu ķermeni. Sastopams Baltijas jūras piekrastē un līčos, kā arī upēs un ezeros, kuri savienojas ar jūru, patīk dziļi ūdeņi. Zandartu mazuļus izaudzē Tomes zivjaudzētavas dīķos, kur tos pavasarī ielaida kā kāpurus. Zandarta mazuļa svars ir vidēji 1,3 grami.


Šogad Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā būs ielaisti vairāk nekā 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru. Zivju mazuļu izlaišana sākās maija sākumā, kad Daugavā pie Mangaļsalas notika lašu un taimiņu mazuļu ielaišana. Turpinājumā maijā un jūnijā tika izlaisti līdaku un nēģu kāpuri, savukārt tagad ir pienākusi kārta zandartu mazuļu izlaišanai.

Irēna Upzare, AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības direktore: "Katru gadu zivju audzētavās tiek izaudzēti un Daugavā ielaisti astoņu zivju sugu mazuļi un kāpuri, kopskaitā vairāk nekā 6 miljoni. Jūlija beigās un augusta sākumā Daugavas baseina ūdenstilpēs un HES ūdenskrātuvēs nonāk 300 tūkstoši zandartu mazuļu, kas ir būtisks zivju resursu papildinājums.” 

Ivars Putviķis, zivju audzētavas "Tome" vadītājs: “Šī vasara ir bijusi ļoti karsta, un Tomes zivju audzētavā ūdens temperatūra jūlijā sasniedza plus 29 grādus. Audzēšanai dīķos karstais laiks nav zandartiem kritisks, jo tie pacieš gan augstas temperatūras, gan arī zemas. Zandartu mazuļu svars šajā vasarā ir vidēji 1,1 – 1,3 grami.”

AS "Latvenergo" ir svarīga gan elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un biodaudzveidības aizsardzība un saglabāšana. Latvenergo koncerna zivju resursu aizsardzības un pavairošanas pasākumos ikviens solis ir vērsts uz videi draudzīgām rīcībām ciešā sadarbībā ar zinātnisko institūtu "BIOR", veicot gan zivju mazuļu izaudzēšanu un izlaišanu Daugavas baseina ūdenstilpēs, gan realizējot citas aktivitātes.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek zivju mazuļu un kāpuru izlaišana. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i "BIOR", pamatojoties uz AS "Latvenergo" saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarīto zaudējumu ekspertīzi un sniedzot slēdzienu par to, kādi kompensācijas pasākumi ir veicami, lai nodrošinātu zivju resursu daudzveidību. Savukārt Valsts vides dienests, pamatojoties uz augstāk minēto ekspertīzi, pieņem lēmumu par kompensācijas apmēru un veidu.

AS "Latvenergo" ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro (1 035 000).

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv