Šogad Daugavā ielaidīs 524 779 lašu un taimiņu mazuļu


Šajā nedēļā turpinās lašu un taimiņu mazuļu ielaišana Daugavā, Bolderājā. AS "Latvenergo" zivju resursu atjaunošanas programmas ietvaros šogad Daugavā tiks ielaists vairāk nekā 500 tūkstoši šo sugu zivju mazuļu. 

Šobrīd zivju audzētavās notiek aktīva rosība un ir sākusies lašu un taimiņu mazuļu laišana Latvijas upēs. Zivis tiek audzētas apstākļos, kas ir maksimāli pietuvināti dabiskajiem, lai pēc izlaišanas Daugavā tie veiksmīgi iedzīvojas un izaug.

2023.gadā Daugavas grīvā ielaidīs ap 469 279 viengadīgu lašu un ap 55000 taimiņu mazuļu (smoltu), kā arī 500 divgadīgu taimiņu mazuļu, kas izaudzēti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Tomes un Doles zivjaudzētavās.

Mazuļu vešana tiek organizēta ar speciālo transportu, un vienā atvestajā kravā ir vidēji 27 000 lašu mazuļu. Šogad laša mazuļa vidējais svars sasniedz 28,3 gramu, taimiņa svars – 20,6 grami, savukārt divgadīga taimiņa svars – 64,2 grami.

Jau devīto gadu lašu un taimiņu smolti pirms ielaišanas tiek iezīmēti, nogriežot taukspuru. Metode palīdz speciālistiem un makšķerniekiem atpazīt pieaugušus mākslīgi audzētos lašus no tādiem, kas dabiskā ceļā upēs iznārstojuši un attīstījušies. Tādējādi speciālisti var veikt izpēti par to, cik no ielaistajiem zivju mazuļiem pēc 2-3 jūrā pavadītiem gadiem atgriežas upēs uz nārstu. No zvejnieku lomiem un vaislinieku nozvejas iegūtie dati liecina, ka pēdējos gados lielākā daļa no Daugavas lašiem un taimiņiem, kas no jūras uz nārstu atgriežas upē, ir ar nogrieztu taukspuru.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek vismaz 6 300 000 zivju mazuļu un kāpuru ielaišana. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i "BIOR". 2023. gada pavasarī un vasaras sākumā tiks izlaisti līdaku un nēģu kāpuri, jūnijā sīgas, jūlijā vienvasaras laši un zandarti, augustā un septembrī arī zandarti un vimbas.

AS "Latvenergo" ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, nodrošinot pasākumu kompleksus zivju resursu aizsardzībai un atjaunošanai.

AS "Latvenergo" ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā 1,2 miljoni eiro (1 289 902 EUR).

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv