Nārsts Bērzenes upē - videotiešraide


Brīdī, kad gaisa un ūdens temperatūra pazeminās zem astoņiem grādiem, nārstam gatavojas lašveidīgas zivis (laši, taimiņi, strauta foreles). Šajā laikā Latvijas upēs ir makšķerēšanas liegums. Latvenergo sniedz iespēju videotiešraidē vērot nārstu vienā no straujajām upītēm.

Latvenergo darbinieki septembrī piedalījās Bērzenes upītes sakopšanā, un arī tajā šobrīd ir sācies nārsts. Bērzenē ir nārsta posmi, kur akmeņu krācītēs nārstos strauta foreles un taimiņi, tajā ir konstatētas arī citas Eiropas Savienības Biotopu direktīvas aizsargātas zivju sugas – platgalve, upes un strauta nēģis. Nārsta vērošana šajā rudenī ir Latvenergo pilotprojekts iedzīvotāju izglītošanai.

Tuvāko divu nedēļu laikā gaidām lašveidīgo nārstu, tomēr vēršam uzmanību, ka dabas ritmi nārsta norisē var ieviest korekcijas.