Zivju ekologs: Zivju nārsta ligzdas ir dzīvotnes visām zemūdens dzīvajām būtnēmJūnija otrajā nedēļā biedrība "Mēs zivīm" no Daugavas pie Ikšķiles, Kaibalas un Klintaines izņēma zivju nārsta mākslīgās ligzdas, kurās šogad noritēja sekmīgs nārsts, novērojot asaru, raudu, brekšu un citu zivju sugu ikrus. Četros video materiālos, kuros apkopoti šī gada tiešraides notikumi var uzzināt par Latvijas saldūdens zivju dzīvi un zemūdens pasauli.

2023.gada maija sākumā Daugavā trīs vietās Ikšķilē, Kaibalā un Klintainē ielika 450 zivju nārsta ligzdas, kuras mežā no egļu zariem sagatavoja AS "Latvenergo" darbinieki ar savām ģimenēm.

Kopā Daugavā katru gadu tiek ievietotas aptuveni 400 nārsta ligzdas, kas ļauj palielināt pieejamo nārsta laukumu upē ar svārstīgu ūdenslīmeni. Maijā nārsta laikā biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji ligzdas regulāri apsekoja un tās attīrīja no nogulumiem un apauguma, kas var traucēt ikriem pie tām pielipt, kā arī veicina ikru mirstību inkubācijas laikā. Ligzdu attīrīšanu veic, tās rūpīgi izceļot, notīrot un nolaižot atpakaļ, lai netraumētu jau iznērstos ikrus. Ligzdas nav jāizceļ no ūdens pilnībā, pietiek vien pietuvināt ligzdu ūdens virsmai, lai novērtētu, vai zivis ir nārstojušas. Vējš, saules stari un sausums ikriem ir kaitīgs.

Matīss Žagars, zivju ekologs: "Zivis parasti nenārsto vienā laikā. Vispirms līdakas un asari, tad raudas un plauži. Sekmīgai nārstošanai svarīga ir ūdens temperatūra, turklāt katrai sugai piemērota. Zemūdens pasaule ir neparedzama un ļoti bagāta ar dzīvību, ko varēja vērot arī zemūdens kamerā. Nārsta ligzdu apdzīvoja ne tikai zivis, bet arī gliemeži, makstenes, ūdens ērcītes, tauriņa kāpuri un citas sīkas būtnes, pat vēlā vakara stundā kadros varēja manīt asarus aktīvi medījot. Zivīm ir ļoti labi attīstītas maņas un taustekļu sistēmas, kas nodrošina izdzīvošanu upē un barības meklēšanu apkārtējā vidē."

Ivars Dubra, biedrības "Mēs zivīm" vadītājs: "Jūnijā otrajā nedēļā zivju nārsta mākslīgās ligzdas izņēmām, jo zivis ir iznārstojušas. Visas ligzdas bija pilnas ar ikriem, un pieredze rāda, ka Daugavā esošās zivis tās izmanto, lai iznērstu ikrus. Šogad Daugavā pie Liepkalniem nārsts bija sekmīgāks tajās ligzdās, uz kurām spīdēja saule, jo ūdens tajā vietā bija siltāks, un zivju aktivitāte augstāka."

Maija pirmajā nedēļā biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji Daugavā pie Kaibalas, Ikšķiles un Klintaines ievietoja Latvenergo darbinieku izgatavotās 450 mākslīgās zivju nārsta ligzdas. Latvenergo mājaslapā tiešraides kamerā no maija sākuma var vērot zemūdens pasauli un zivju dzīvi.

Latvenergo vides projektu zivju nārsta mākslīgo ligzdu izvietošana Daugavā īsteno 13 gadu sadarbībā ar biedrību "Mēs zivīm". Projekta mērķis ir veicināt zivju dabiskā nārsta iespējas, parādīt, ka ilgtspējīga enerģijas ražošana var līdzāspastāvēt ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ceturto gadu Latvenergo nodrošina zemūdens tiešraides translēšanu no nārsta ligzdām.

Zivju ligzdu izvietošanas cikls no to izgatavošanas līdz brīdim, kad nārsts ir beidzies, ir ikgadējs un viens no Latvenergo ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Latvenergo ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv