Daugavā zivīm sācies nārsta laiks


Šobrīd Daugavā pilnā sparā norit nārsta laiks. Maija pirmajā nedēļā ieliktajās zivju nārsta ligzdās ir iznērsti ikri. Dabā viss notiek neprognozējami, un šogad nārsts ir sācies agrāk nekā iepriekšējos gados. No 9.maija AS "Latvenergo" mājaslapā: latvenergo.lv/tiesraide redzama videotiešraide no Lielvārdes, kurā iespējams vērot zivju nārstu.

Aprīļa beigās un maija pirmajā nedēļā biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji Daugavā pie Kaibalas, Ikšķiles un Klintaines ievietoja Latvenergo darbinieku izgatavotās 450 mākslīgās zivju nārsta ligzdas. Lai arī laikapstākļi ir vēsi un naktīs pat vērojamas ļoti zemas temperatūras, zivis ir sākušas nārstot.

Visvairāk ligzdās nārsto raudas un brekši, bet ir novērots, ka tajās nārsto arī asari. Zivju nārsta "pulkstenim" var sekot, novērojot koku ziedēšanas laiku – dabā raudu nārsta laiks ir, kad zied kļavas, bet brekši nārstošanai izvēlas ievu ziedēšanas laiku.

Nedēļas laikā pēc nārsta ligzdu ievietošanas upē nārstojošās zivis iznērš tajās ikrus, kas pieķeras pie egļu zariem, un, atrodoties ūdenī, veiksmīgi attīstās par zivju mazuļiem. Mākslīgās ligzdas šajā laika periodā regulāri tiek apsekotas un kontrolētas, nepieciešamības gadījumā arī pārvietotas un izskalotas no upes sanesumiem. Ligzdu uzraudzību veic biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji.

Viena ligzda ir mājvieta aptuveni 50 000 ikru. Izšķiļoties no tiem, mazās zivtiņas vēl dažas dienas pavada ligzdu tuvumā. Kopumā no ligzdā iznērstajiem ikriem izdzīvo 5 – 10 % zivju mazuļu. Pirmo dzīves periodu, kamēr mazuļi vēl uzturas zivju ligzdu tuvumā, iespējams vērot tiešraides kamerā: latvenergo.lv/tiesraide.

Zivju ligzdu izvietošanas cikls no to izgatavošanas līdz brīdim, kad nārsts ir beidzies, ir ikgadējs un viens no Latvenergo ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. AS "Latvenergo" ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv