Šogad Latvenergo zivju resursus papildinās ar 6 miljoniem zivju mazuļu


Katru gadu Daugavas baseinā zivju resursu atražošanas programmā tiek izaudzētas un ielaistas astoņas sugas, kopskaitā vairāk nekā 6 miljoni zivju mazuļu. To izaudzēšanu zivju audzētavās BIOR ZA "Tome" ar filiāli "Dole" nodrošina AS "Latvenergo" maksājums vairāk nekā 1 miljona EUR apmērā.

2021.gada janvārī ir apstiprināts Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam, kura ietvaros sekmīgi turpināsies zivju izaudzēšanas process Daugavas baseinam: 6 300 000 zivju kāpuru, mazuļu un smoltu gadā. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i "BIOR". AS "Latvenergo" ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro (1 035 000 EUR).

Irēna Upzare, AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības direktore: "Daugavas baseina upēs zivju resursu atražošana notiek ikgadējo un regulāro ieguldījumu ietvaros. Tomēr AS "Latvenergo" jau vairākus gadus īsteno bioloģiskās daudzveidības projektus, kas ir uzņēmuma papildu iniciatīva. Arī 2021. gadā šos projektus īstenosim un zinātniski vērtēsim rezultātus iztīrītajās Vedzes un Pērses upēs, kā arī ar saviem sadarbības partneriem biedrību "Mēs zivīm" veidosim mākslīgās zivju nārsta ligzdas izvietošanai Daugavā."


Ievērojot BIOR rekomendācijas, ūdenstilpēs tiek ielaisti lašu un taimiņu smolti, viengadnieki un divgadnieki, līdaku vienvasaras mazuļi, zandartu un vimbu vienvasaras mazuļi. Nēģu kāpuri un nēģu vaislinieki tiek pārvietoti uz nārsta vietām augšpus šķēršļiem.

2021. gadā jau septīto gadu visiem dabiskajos ūdeņos izlaistajiem lašiem un taimiņiem būs nogriezta taukspura, lai pētniecības procesā varētu noteikt un atšķirt mākslīgi izaudzētos lašus un taimiņus no tiem, kas ir brīvi vairojušies savvaļā. Zvejojot lašu un taimiņu vaisliniekus, tiek ievērots dzimtās upes princips, smoltus pēc tam izlaižot tajā pašā upē. Līdaku vienvasaras mazuļi tiek ielaisti Daugavas HES ūdenskrātuvēs.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavas baseinā notiek zivju mazuļu un kāpuru ielaišana. Ikgadējā zivju mazuļu ielaišanas plānā tiek noteikta zivju mazuļu ielaišana konkrētās ūdenstilpēs pa sugām, mazuļu attīstības stadijām un vecuma grupām, norādot izlaižamo zivju skaitu un to bioloģiskos normatīvus.

Kopā desmit gados Daugavas baseinā vairāk nekā 100 miljoni zivju mazuļu.

AS "Latvenergo" ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu. Vairāk nekā desmit gadu AS "Latvenergo" sadarbībā ar biedrību "Mēs zivīm" veido mākslīgās zivju nārsta ligzdas no egļu zariem un izvieto Daugavā, lai sekmētu zivju nārstu brekšiem, asariem, līdakām un zandartiem. Vides projektā brīvprātīgi piedalās Latvenergo koncerna darbinieki ar ģimenēm.


Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv