Daugavā sākas zivju nārsts


Iestājoties siltiem laika apstākļiem, daba mostas un Daugavā sākas raudu, brekšu un asaru nārsts. AS "Latvenergo" četrpadsmito gadu turpina vides projektu un kopā Daugavā izvieto 450 zivju mākslīgās nārsta ligzdas Ikšķilē, Kaibalā un Liepkalnos, kā arī no šodienas AS "Latvenergo" mājaslapā: latvenergo.lv/tiesraide ir izvietotas divas videotiešraides kameras Daugavā zivju uzvedības vērošanai.

Aprīļa beigās un maija pirmajā nedēļā biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji Daugavā pie Kaibalas, Ikšķiles un Klintaines ievietoja Latvenergo darbinieku izgatavotās 450 mākslīgās zivju nārsta ligzdas.

Strauji iestājoties siltam un saulainam laikam, paaugstinoties ūdens temperatūrai, zivju aktivitāte pieaugusi un šim periodam raksturīgās sugas sākušas nārstot. Visvairāk ligzdās nārsto raudas un brekši, bet ir novērots, ka tajās nārsto arī asari. Zivju nārsta "pulkstenim" var sekot, novērojot koku ziedēšanas laiku – dabā raudu nārsta laiks ir, kad zied kļavas, bet brekši nārstošanai izvēlas ievu ziedēšanas laiku.

Nedēļas laikā pēc nārsta ligzdu ievietošanas upē nārstojošās zivis iznērš tajās ikrus, kas pieķeras pie egļu zariem, un, atrodoties ūdenī, veiksmīgi attīstās par zivju mazuļiem. Mākslīgās ligzdas šajā laika periodā regulāri tiek apsekotas un kontrolētas, nepieciešamības gadījumā arī pārvietotas un izskalotas no upes sanesumiem. Ligzdu uzraudzību veic biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji.

Viena ligzda ir mājvieta aptuveni 50 000 ikru. Izšķiļoties no tiem, mazās zivtiņas vēl dažas dienas pavada ligzdu tuvumā. Kopumā no ligzdā iznērstajiem ikriem izdzīvo 5 – 10 % zivju mazuļu. Pirmo dzīves periodu, kamēr mazuļi vēl uzturas zivju ligzdu tuvumā, iespējams vērot tiešraides kamerā: latvenergo.lv/tiesraide.

Zivju ligzdu izvietošanas cikls no to izgatavošanas līdz brīdim, kad nārsts ir beidzies, ir ikgadējs un viens no Latvenergo ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. AS "Latvenergo" ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu atbilstoši ilgtspējas principiem.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv