Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

Gaisvadu elektrolīnijas

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 005

Kailvadu montāža 20kV gaisvadu līnijās

LEK 013

0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti kailvadiem. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 014

0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības

LEK 015

Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības

LEK 021

Izolēto vadu montāža 20 kV gaisvadu līnijās.

LEK 022

0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti piekarkabeļiem AMKA.

LEK 066

0,4 kV piekarkabeļu montāža 20 kV gaisvadu līnijās. Montāžas tabulas.

LEK 070

0,4 kV piekarkabeļu AMKA un 20 kV SAX markas izolēto vadu montāža. Tehnoloģiskās kartes.

LEK 076

0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka A balsti piekarkabeļu AMKA. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 088

0,4 kV vērpto piekarkabeļu uzkāršana uz vidējā sprieguma elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 120

20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti. Konstrukcijas un materiāli. (2. izdevums)

LEK 135

Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110/330 kV.