Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

Kabeļu elektrolīnijas

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 049

Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 082

0,4 – 20 kV kabeļu ieguldīšana zemē ar kabeļarklu. Tehnoloģiskā karte.

LEK 129

0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas.

LEK 137

Kabeļlīnijas ar spriegumu 110/330 kV.