28. februāris, 2020

Latvenergo aicina investorus uz virtuālo konferenci par 2019. gada finanšu rezultātiem

Lasīt vairāk
28. februāris, 2020

Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada rezultāti

Lasīt vairāk
15. janvāris, 2020

AS "Latvenergo" noslēdz aizņēmumu līgumu ar AS "SEB banka"

Lasīt vairāk
16. decembris, 2019

AS "Latvenergo" piesaista finansējumu no Ziemeļu Investīciju bankas

Lasīt vairāk
13. decembris, 2019

Paziņojums par AS "Latvenergo" obligacionāru sapulces rezultātiem

Lasīt vairāk
11. decembris, 2019

Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu

Lasīt vairāk
29. novembris, 2019

Latvenergo koncerna nerevidētie 2019.gada deviņu mēnešu rezultāti

Lasīt vairāk
28. novembris, 2019

Paziņojums par obligacionāru sapulci AS "Latvenergo" obligāciju (ISIN kods: LV0000801777) turētājiem

Lasīt vairāk
28. novembris, 2019

SPRK ir apstiprinājuši sadales pakalpojumu tarifu samazinājumu no 2020.gada 1.janvāra

Lasīt vairāk