11. decembris, 2019

Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu

Lasīt vairāk
29. novembris, 2019

Latvenergo koncerna nerevidētie 2019.gada deviņu mēnešu rezultāti

Lasīt vairāk
28. novembris, 2019

Paziņojums par obligacionāru sapulci AS "Latvenergo" obligāciju (ISIN kods: LV0000801777) turētājiem

Lasīt vairāk
28. novembris, 2019

SPRK ir apstiprinājuši sadales pakalpojumu tarifu samazinājumu no 2020.gada 1.janvāra

Lasīt vairāk
28. oktobris, 2019

Pēc reitinga pārapstiprināšanas Baa2 līmenī Moody's publicē atjaunotu kredītreitinga atzinumu

Lasīt vairāk
15. oktobris, 2019

Moody's pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes līmenī

Lasīt vairāk
11. oktobris, 2019

AS "Sadales tīkls" iesniedz tarifu projektu sadales tarifu samazināšanai

Lasīt vairāk
10. oktobris, 2019

AS "Latvenergo" plāno turpināt obligāciju emisiju Baltijas tirgū

Lasīt vairāk