1. jūlijs, 2022

Elektrum Lietuva, UAB akcionāru sapulces lēmumi

Lasīt vairāk
22. jūnijs, 2022

Notiks AS "Latvenergo" akcionāru sapulce

Lasīt vairāk
10. jūnijs, 2022

AS "Sadales tīkls" padome uz vēl vienu piecu gadu pilnvaru termiņu valdes locekļa amatā apstiprinājusi Raimondu Skrebu

Lasīt vairāk
31. maijs, 2022

Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2022.gada pirmā ceturkšņa rezultāti

Lasīt vairāk
13. maijs, 2022

AS "Latvenergo" noslēdz īstermiņa aizņēmumu līgumu ar OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā un "Swedbank" AS

Lasīt vairāk
9. maijs, 2022

AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Lasīt vairāk
6. maijs, 2022

AS "Latvenergo” emitē 5 gadu zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā

Lasīt vairāk
28. aprīlis, 2022

AS "Latvenergo" realizē 5 gadu zaļo obligāciju izvietošanu

Lasīt vairāk
26. aprīlis, 2022

AS "Latvenergo" publicē trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu jaunā redakcijā

Lasīt vairāk
13. aprīlis, 2022

Latvenergo koncerns publicē revidētos 2021.gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu

Lasīt vairāk