Iepirkumu procedūru ziņojumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Iepirkuma ziņojums
IPR-62144 AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde
IPR-65158 Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras objektiem
IPR-65771 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstība
IPR-65030 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa
IPR-64384 Pļaviņu HES hidroagregāta AN9 atjaunošanas remonts
IPR-64586 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana
IPR-65345 Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem
IPR-64251 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam
IPR-63583 Pļaviņu HES labā krasta jaunu izpētes un atslodzes urbumu ierīkošana
IPR-64430 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-63305 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā
IPR-63929 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā
IPR- 63771 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-63353 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
IPR-62116 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa
IPR-62286 "AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojuma iepirkums" (ID Nr. IPR-62286) ziņojums
IPR-61562 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā
IPR-61561 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu piegāde
IPR-62146 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-60399 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads
IPR-62124 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR- 60606 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020.-2021.gadā
IPR-60115 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana
IPR-60672 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam
IPR-60607 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-60446 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-60404 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-60403 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-59817 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2019.-2021.gadam
IPR-58077 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam
IPR-57940 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbi azbestu saturošā vidē
IPR-57150 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts
IPR-56631 ADVA 100Gbps un 10Gbps datu pārraides iekārtu un to komplektējošo daļu piegāde
IPR-56523 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9.versiju
IPR-55985 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2
IPR-55969 Iepirkuma procedūras "AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde
IPR-55152 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-54950 Bezceļu transporta līdzekļu un kravas furgonu iegāde 2018.-2020.gadam
IPR-53383 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018-2019.gadā
IPR-53033 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-50831 AS „Latvenergo” mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-51567 Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas-remonta aizvaru PJ13 remonts un pretkorozijas apstrāde
IPR-53135 OPGW kabeļu līniju un pazemes optisko kabeļu līniju iegāde
IPR-50900 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-48401 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde
IPR-49128 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā
IPR-46881 Cisco Systems, ADVA Optical Networking, Coriant ražoto elektronisko sakaru tīkla iekārtu un to programmnodrošinājuma pirkums un piegāde, uzstādīšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana
IPR-49131 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49130 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49400 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde
IPR-49207 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam