Iepirkumu procedūru ziņojumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Iepirkuma ziņojums
AS "Latvenergo" 2023/21_2 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde
AS "Latvenergo" 2023/38 AS "Latvenergo" objekta TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2023/31 Revīzijas pakalpojumi Latvenergo koncerna sabiedrībām 2024.-2026.gadam
AS "Latvenergo" 2023/34 Rīgas HES augšas bjefa kravas celtņa atjaunošanas remonts
AS "Latvenergo" 2023/39 TEC-2 1. energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija
AS "Latvenergo" 2023/38 AS "Latvenergo" objekta TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2023/35 Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta kravas celtņa un Ķeguma HES-2 lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa
AS "Latvenergo" 2023/10 "Saules elektrostacijas "Jaunciems" montāžas konstrukciju izbūve un saules paneļu uzstādīšana"
AS "Latvenergo" 2023/29 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2024.gadam
AS "Latvenergo" 2023/1_4 - 6. daļa "Pie sienas montējamas 22kW AC uzlādes iekārtas ar kabeli un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_6 - 8. daļa "Brīvi stāvošas 50kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_7 - 9. daļa "Brīvi stāvošas 50kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_8 - 10. daļa "Brīvi stāvošas 100 kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros).
AS "Latvenergo" 2023/1_9 - 11. daļa "Brīvi stāvošas 100kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde" konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_10 - 12. daļa "Brīvi stāvošas 150kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde" konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_11 - 14. daļa "Brīvi stāvošas 300kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_1 - 3. daļa "Brīvi stāvošas 22kW AC uzlādes iekārtas ar rozeti un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_5 - 7.daļa "Pie sienas montējamas 20kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/1_3 - 5. daļa "Brīvi stāvošas 22kW AC uzlādes iekārta ar rozeti un vadību iegāde" slēgts konkurss (iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)
AS "Latvenergo" 2023/12 Sarunu procedūra "Augstsprieguma līniju releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde"
AS "Latvenergo" 2023/30 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2024. un 2025.gadā
AS "Latvenergo" 2023/36 "KVIKSTEPS/TIP un BURA DC licenču iegāde"
AS "Latvenergo" 2023/30 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2024. un 2025.gadā
AS "Latvenergo" 2023/25 TEC elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025.gadā
AS “Latvenergo” 2022/19 Invertoru iegāde
AS "Latvenergo" 2023/13 Atklāts konkurss "TEC-2 reģeneratīvā gaisa sildītāju sekcijas tīrīšana no nogulsnēm"
AS "Latvenergo" 2023/28 Saules elektrostacijas "Priekule" montāžas konstrukciju piegāde, izbūve, saules paneļu uzstādīšana un DC kabeļu montāža
AS "Latvenergo" 2023/37 AS "Latvenergo" ražotnes "TEC-1" īpašuma apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2023/26 Darbinieku veselības apdrošināšana
AS “Latvenergo” 2023/11 Ķeguma HES-1 PSS funkciju nodrošināšana, ierosmes regulatoru remonts
AS "Latvenergo" 2023/17 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās 2023.-2026.gadam
AS "Latvenergo" 2023/7 Telpu un teritoriju uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojums AS "Latvenergo" objektos
AS "Latvenergo" 2022/37 Inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve"
AS "Latvenergo" 2022/39 TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaiņa
AS "Latvenergo" 2023/9 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2023.-2025.gadam
AS "Latvenergo" 2022/36 Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts
AS "Latvenergo" 2023/5 AS "Latvenergo" ražotnes "TEC-1" un "TEC-2" pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana
IPR-68744 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija
IPR-68652_2 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2022.-2023.gadā
AS "Latvenergo" 2022/35 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana II.kārta
AS "Latvenergo" 2022/32 Autovedēju, kravas automašīnu un kravas furgona iegāde
IPR-68765 CRM sistēmas mākoņpakalpojuma nodrošināšana
AS "Latvenergo" 2022/22_1 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde
IPR-68363 Viedo skaitītāju datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde
IPR-68652 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2022.-2023.gadā
IPR-68606 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas pakalpojumu saņemšana
IPR-68713 Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-68677 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-68536 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023. un 2024.gadā
IPR-68665 Oracle licenču tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde
IPR-67229 Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts
IPR-68223 Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde
IPR-68334-2 Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde_3.Daļa_4.Daļa
IPR-68334 Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde_1.Daļa_2.Daļa
IPR-68248 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-68174 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas pakalpojumu saņemšana
IPR-67706 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa
IPR-67853 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija
IPR-67190 Zemsprieguma sadalņu iegāde
IPR-67530 Pļaviņu HES hidroagregātu AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu nomaiņa
IPR-67163 Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi
IPR-67154 2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES
IPR-67776 Viedo skaitītāju datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde AS "Latvenergo" 2022/16
IPR-67159 Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde
IPR-67181 Elektrisko transporta līdzekļu ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde
IPR-66259 Augstsprieguma līniju garendiferenciālās un releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde
IPR-67701 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana akciju sabiedrību "Sadales tīkls" un "Latvenergo" objektiem
IPR-67684 AS "Latvenergo" ražotnes TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-66250 Ražotāja ADVA Optical Networking SE datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegāde laika periodam līdz 2023.gada 31.decembrim
IPR-66257 Cisco Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde
IPR-67156 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana
IPR-66540 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2022. -2023. gadā
IPR- 66827 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-66539 TEC-2 elektroiekārtas un kontrolmēriekārtas uzturēšanas remonts 2022. un 2023. gadā
IPR-65442 Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde
IPR-66934 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa
IPR-66161 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana
IPR-66328 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2022. un 2023.gadā
IPR-66437-2 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes-2
IPR-66437 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes
IPR-58049 Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija
IPR-66122 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2021.-2023.gadam
IPR-64520 Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam
IPR-65658 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana
IPR-65629 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-62144 AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde
IPR-65158 Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras objektiem
IPR-65771 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstība
IPR-65030 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa
IPR-64384 Pļaviņu HES hidroagregāta AN9 atjaunošanas remonts
IPR-64586 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana
IPR-65345 Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem
IPR-64251 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam
IPR-63583 Pļaviņu HES labā krasta jaunu izpētes un atslodzes urbumu ierīkošana
IPR-64430 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-63305 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā
IPR-63929 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā
IPR- 63771 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-63353 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
IPR-62116 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa
IPR-62286 "AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojuma iepirkums" (ID Nr. IPR-62286) ziņojums
IPR-61562 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā
IPR-61561 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu piegāde
IPR-62146 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-60399 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads
IPR-62124 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR- 60606 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020.-2021.gadā
IPR-60115 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana
IPR-60672 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam
IPR-60607 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-60446 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-60404 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-60403 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-59817 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2019.-2021.gadam
IPR-58077 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam
IPR-57940 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbi azbestu saturošā vidē
IPR-57150 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts
IPR-56631 ADVA 100Gbps un 10Gbps datu pārraides iekārtu un to komplektējošo daļu piegāde
IPR-56523 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9.versiju
IPR-55985 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2
IPR-55969 Iepirkuma procedūras "AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde
IPR-55152 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-54950 Bezceļu transporta līdzekļu un kravas furgonu iegāde 2018.-2020.gadam
IPR-53383 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018-2019.gadā
IPR-53033 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-50831 AS „Latvenergo” mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-51567 Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas-remonta aizvaru PJ13 remonts un pretkorozijas apstrāde
IPR-53135 OPGW kabeļu līniju un pazemes optisko kabeļu līniju iegāde
IPR-50900 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-48401 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde
IPR-49128 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā
IPR-46881 Cisco Systems, ADVA Optical Networking, Coriant ražoto elektronisko sakaru tīkla iekārtu un to programmnodrošinājuma pirkums un piegāde, uzstādīšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana
IPR-49131 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49130 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49400 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde
IPR-49207 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam